Readi remember everything | guria | ainyuui

Read i remember everything  | guria - IDNEWS24.com

i remember everything | guria

Authors: ainyuui

Genre: Short Story

Update: 25-01-2023

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Ngày ấy Lee Min-hyung gặp được một Ryu Min-seok giữa những đóa hoa. Cậu không thể phân biệt đâu là người đâu là hoa. Tất cả đều là những hồi ức tuyệt đẹp trong cuốn phim mùa hè và trong nỗi nhớ cả một đời ngườiLee "Gumayusi" Min-hyung × Ryu "Keria" Min-seok