ReadI'm The Queen In This Section | Novellezza

Read I'm The Queen In This Section - IDNEWS24.com

I'm The Queen In This Section

Authors: Novellezza

Genre: Teen Fiction

Update: 24-01-2023

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Elzazyn Hermogenes or Sabrina Andrea Velasquez.

Yung wala ka tiwala sa lahat ng kasama mo pero mababago ka nila at mapupunta kapa sa room na puro lalaki na ina-kala mo masama pero mabait naman pala sila. Dahil ayaw mo sa mga lalaki.

Iisa kang babae sa room niyo. Binully ka nila nung una pero ginawa ka nilang reyna sa huli

I didn't trust words but I trust action- Elzazyn

Publish: January 1 ,2020
End: February 23, 2020

Highest Rank
-Highschoollife #1