Read[HTTCCNVPD] [Băng Cửu] Năm ấy phỉ trúc đơm hoa | kurokodokusei

Read [HTTCCNVPD] [Băng Cửu] Năm ấy phỉ trúc đơm hoa - IDNEWS24.com

[HTTCCNVPD] [Băng Cửu] Năm ấy phỉ trúc đơm hoa

Authors: kurokodokusei

Genre: Short Story

Update: 14-06-2020

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Người ta nói trúc là biểu tượng người quân tử. Có thật như vậy không? Trúc xanh, trúc gặp gió nương mình. Trúc xanh, trúc rỗng, trúc mục ruỗng từ trong tâm khảm
Vốn sinh ra đã là như vậy, dù có nuôi trồng trên đất khác, chăm sóc trong điều kiện khác có thay đổi bản chất được không?
===================================
* Cảnh báo: OOC, tình huống vượt khỏi nguyên tác. Drop tùy hứng