Read[Hồng Trần Kha Trạm] Dạo chơi ngày xuân | hongchenkezhan

Read [Hồng Trần Kha Trạm] Dạo chơi ngày xuân - IDNEWS24.com

[Hồng Trần Kha Trạm] Dạo chơi ngày xuân

Authors: hongchenkezhan

Genre: Fanfiction

Update: 15-02-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Dịch bởi 𝒕𝒂𝒕𝒕𝒐𝒐𝒔 𝒂𝒏𝒅 𝒓𝒐𝒔𝒚 𝒄𝒉𝒆𝒆𝒌𝒔
Hồng Trần Kha Trạm | Điền Hồng Kiệt x Triệu Kha

//

"Dọc đường gặp được em, tôi đã dùng cả sinh mạng để ôm em vào lòng.
Những vì sao rơi đêm ấy chứng giám cho tôi."

5 latest Chapters
Chapters