Read" Hoàng Hậu , người có nguyện cùng tôi về tương lai " - Taeny Couple | taenylandvn27

Read

" Hoàng Hậu , người có nguyện cùng tôi về tương lai " - Taeny Couple

Authors: taenylandvn27

Genre: Fanfiction

Update: 26-02-2020

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Kim Taeyeon , một sinh viên nghành khoa học tự nhiên đã khổ công dành hết ba năm trời vào dự án máy du hành thời gian , mặc cho bao nhiêu người luôn bảo cô đó là một việc điên rồ , cộng với chuyện cô hay nói về lí do bản thân muốn thành công tạo ra chiếc máy chỉ là để thay đổi cuộc sống của một vị hoàng hậu trong lịch sử lấy phải một người vua hết sức bạo tàn thì như thêm dầu vào lửa , chẳng nhà tài trợ nào đồng ý góp sức cùng cô . Trong một ngày , sau bao năm giữ lấy ý kiến của chính mình , cô đã tạo ra được một chiếc máy du hành thời gian thực thụ và câu chuyện bắt đầu từ đấy...