Read[Hoàn]- Thủ Thuận Thư -Ngụy Tùng Lương | xiesia

Read [Hoàn]- Thủ Thuận Thư -Ngụy Tùng Lương - IDNEWS24.com

[Hoàn]- Thủ Thuận Thư -Ngụy Tùng Lương

Authors: xiesia

Genre: Short Story

Update: 18-02-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Tác giả: Ngụy Tùng Lương

Tình trạng chính văn: Hoàn 16 chương
Tình trạng edit: Hoàn

Thuộc tính công thụ: Ôn nhu kiên định công VS ốm yếu ngoan ngoãn thụ, hiện đại, gương vỡ lại lành, đoản văn, tiểu ngược.

Truyện Edit với mục đích phi thương mại.
Không reup không mang ra ngoài.
Nguồn Raw + QT: Tấn Giang, http://khotangdammyfanfic.blogspot.com/2019/09/thu-thuan-thu.html?m=1