Read[HOÀN] Người yêu mắc chứng trầm cảm | Phongnguyet24

Read [HOÀN] Người yêu mắc chứng trầm cảm - IDNEWS24.com

[HOÀN] Người yêu mắc chứng trầm cảm

Authors: Phongnguyet24

Genre: New Adult

Update: 08-07-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Tác giả: Sấu Kỷ

Edit: Phong Nguyệt

Số chương: (180 chính văn + 6 phiên ngoại)

Tình trạng edit: Hoàn

Tình trạng beta: Hết tg thứ 1

Nguồn: Kho tàng đam mỹ fanfic

Tags: Tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành, công sủng thụ, ôn nhu công x mắc bệnh tâm lý thụ, điềm văn, chữa khỏi hệ, khoái xuyên, HE

Chân thành cảm ơn bạn haiqiu 13 đã tặng mình cái bìa nha 😘😘😘😘😘

Chapters

Văn án

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (1)

Chương 3: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (2)

Chương 4: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (3)

Chương 5: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (4)

Chương 6: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (5)

Chương 7: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (6)

Chương 8: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (7)

Chương 9: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (8)

Chương 10: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (9)

Chương 11: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (10)

Chương 12: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (11)

Chương 13: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (12)

Chương 14: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (13)

Chương 15: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (14)

Chương 16: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (15)

Chương 17: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (16)

Chương 18: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (17)

Chương 19: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (18)

Chương 20: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (19)

Chương 21: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc-Phục tùng (20)

Chương 22: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (21)

Chương 23: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (22)

Chương 24: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc-Phục tùng (23)

Chương 25: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (24)

Chương 26: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (25)

Chương 27: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (26)

Chương 28: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (27)

Chương 29: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (28)

Chương 30: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (29)

Chương 31: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (30)

Chương 32: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc-Phục tùng (31)

Chương 33: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (32)

Chương 34: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (33)

Chương 35: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (34)

Chương 36: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (35)

Chương 37: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (36)

Chương 38: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (37)

Chương 39: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (38)

Chương 40: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (39)

Chương 41: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (40)

Chương 42: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (41)

Chương 43: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (42)

Chương 44: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (43)

Chương 45: Chứng nghiện rượu (1)

Chương 46: Chứng nghiện rượu (2)

Chương 47: Chứng nghiện rượu (3)

Chương 48: Chứng nghiện rượu (4)

Chương 49: Chứng nghiện rượu (5)

Chương 50: Chứng nghiện rượu (6)

Chương 51: Chứng nghiện rượu (7)

Chương 52: Chứng nghiện rượu (8)

Chương 53: Chứng nghiện rượu (9)

Chương 54: Chứng nghiện rượu (10)

Chương 55: Chứng nghiện rượu (11)

Chương 56: Chứng nghiện rượu (12)

Chương 57: Chứng nghiện rượu (13)

Chương 58: Chứng nghiện rượu (14)

Chương 59: Chứng nghiện rượu (15)

Chương 60: Chứng nghiện rượu (16)

Chương 61: Chứng nghiện rượu (17)

Chương 62: Chứng nghiện rượu (18)

Chương 63: Chứng nghiện rượu (19)

Chương 64: Chứng nghiện rượu (20)

Chương 65: Chứng nghiện rượu (21)

Chương 66: Chứng nghiện rượu (22)

Chương 67: Chứng nghiện rượu (23)

Chương 68: Chứng nghiện rượu (24)

Chương 69: Chứng nghiện rượu (25)

Chương 70: Chứng nghiện rượu (26)

Chương 71: Chứng nghiện rượu (27)

Chương 72: Chứng nghiện rượu (28)

Chương 73: Chứng nghiện rượu (29)

Chương 74: Chứng nghiện rượu (30)

Chương 75: Chứng nghiện rượu (31)

Chương 76: Chứng nghiện rượu (32)

Chương 77: Chứng nghiện rượu (33)

Chương 78: Chứng nghiện rượu (34)

Chương 79: Chứng nghiện rượu (35)

Chương 80: Chứng nghiện rượu (36)

Chương 81: Chứng nghiện rượu (37)

Chương 82: Chứng nghiện rượu (38)

Chương 83: Chứng nghiện rượu (39)

Chương 84: Chứng nghiện rượu (40)

Chương 85: Chứng nghiện rượu (41)

Chương 86: Chứng nghiện rượu (42)

Chương 87: Chứng nghiện rượu (43)

Chương 88: Chứng nghiện rượu (44)

Chương 89: Chứng nghiện rượu (45)

Chương 90: Chứng nghiện rượu (46)

Chương 91: Chứng nghiện rượu (47)

Chương 92: Chứng nghiện rượu (48)

Chương 93: Chứng nghiện rượu (49)

Chương 94: Chứng nghiện rượu (50)

Chương 95: Chứng nghiện rượu (51)

Chương 96: Chứng nghiện rượu (52)

Chương 97: Chứng nghiện rượu (53)

Chương 98: Chứng nghiện rượu (54)

Chương 99: Chứng nghiện rượu (55)

Chương 100: Chứng nghiện rượu (56)

Chương 101: Chứng nghiện rượu (57)

Chương 102: Chứng nghiện rượu (58)

Chương 103: Chứng nghiện rượu (59)

Chương 104: Chứng nghiện rượu (60)

Chương 105: Chứng nghiện rượu (61)

Chương 106: Chứng nghiện rượu (62)

Chương 107: Chứng nghiện rượu (63)

Chương 108: Chứng nghiện rượu (64)

Chương 109: Chứng nghiện ngủ (1)

Chương 110: Chứng nghiện ngủ (2)

Chương 111: Chứng nghiện ngủ (3)

Chương 112: Chứng nghiện ngủ (4)

Chương 113: Chứng nghiện ngủ (5)

Chương 114: Chứng nghiện ngủ (6)

Chương 115: Chứng nghiện ngủ (7)

Chương 116: Chứng nghiện ngủ (8)

Chương 117: Chứng nghiện ngủ (9)

Chương 118: Chứng sợ bị đỏ mặt (1)

Chương 119: Chứng sợ bị đỏ mặt (2)

Chương 120: Chứng sợ bị đỏ mặt (3)

Chương 121: Chứng sợ bị đỏ mặt (4)

Chương 122: Chứng sợ bị đỏ mặt (5)

Chương 123: Chứng sợ bị đỏ mặt (6)

Chương 124: Chứng sợ bị đỏ mặt (7)

Chương 125: Chứng sợ bị đỏ mặt (8)

Chương 126: Chứng sợ bị đỏ mặt (9)

Chương 127: Chứng sợ bị đỏ mặt (10)

Chương 128: Chứng sợ bị đỏ mặt (11)

Chương 129: Chứng sợ bị đỏ mặt (12)

Chương 130: Chứng sợ bị đỏ mặt (13)

Chương 131: Chứng sợ bị đỏ mặt (14)

Chương 132: Chứng sợ bị đỏ mặt (15)

Chương 133: Chứng sợ bị đỏ mặt (16)

Chương 134: Chứng sợ bị đỏ mặt (17)

Chương 135: Chứng sợ bị đỏ mặt (18)

Chương 136: Chứng sợ bị đỏ mặt (19)

Chương 137: Chứng sợ bị đỏ mặt (20)

Chương 138: Chứng sợ bị đỏ mặt (21)

Chương 139: Chứng sợ bị đỏ mặt (22)

Chương 140: Chứng sợ bị đỏ mặt (23)

Chương 141: Chứng sợ bị đỏ mặt (24)

Chương 142: Chứng Fregoli (1)

Chương 143: Chứng Fregoli (2-1)

Chương 143: Chứng Fregoli (2-2)

Chương 144: Chứng Fregoli (3-1)

Chương 144: Chứng Fregoli (3-2)

Chương 145: Chứng Fregoli (4-1)

Chương 145: Chứng Fregoli (4-2)

Chương 146: Chứng Fregoli (5)

Chương 147: Chứng Fregoli (6)

Chương 148: Chứng Fregoli (7)

Chương 149: Chứng Fregoli (8)

Chương 150: Chứng Fregoli (9)

Chương 151: Chứng rối loạn nhân cách ranh giới (1)

Chương 152: Chứng rối loạn nhân cách ranh giới (2)

Chương 153: Chứng rối loạn nhân cách ranh giới (3)

Chương 154: Chứng rối loạn nhân cách ranh giới (4)

Chương 155: Chứng rối loạn nhân cách ranh giới (5)

Chương 156: Chứng rối loạn nhân cách ranh giới (6)

Chương 157: Chứng rối loạn nhân cách ranh giới (7)

Chương 158: Chứng rối loạn nhân cách ranh giới (8)

Chương 159: Chứng rối loạn nhân cách ranh giới (9)

Chương 160: Chứng rối loạn nhân cách ranh giới (10)

Chương 161: Chứng rối loạn nhân cách ranh giới (11)

Chương 162: Chứng rối loạn nhân cách ranh giới (12)

Chương 163: Chứng rối loạn nhân cách ranh giới (13)

Chương 164: Chứng rối loạn nhân cách ranh giới (14)

Chương 165: Chứng rối loạn nhân cách ranh giới (15)

Chương 166: Chứng rối loạn nhân cách ranh giới (16)

Chương 167: Chứng rối loạn nhân cách ranh giới (17)

Chương 168: Chứng rối loạn nhân cách ranh giới (18)

Chương 169: Chứng rối loạn nhân cách ranh giới(19)

Chương 170: Chứng rối loạn nhân cách ranh giới (20)

Chương 171: Chứng trầm cảm (1)

Chương 172: Chứng trầm cảm (2)

Chương 173: Chứng trầm cảm (3)

Chương 174: Chứng trầm cảm (4)

Chương 175: Chứng trầm cảm (5)

Chương 176: Chứng trầm cảm (6)

Chương 177: Chứng trầm cảm (7)

Chương 178: Chứng trầm cảm (8)

Chương 179: Chứng trầm cảm (9)

Chương 180: Chứng trầm cảm (10)

Chương 181: Chứng trầm cảm (11)

Chương 182: Chứng trầm cảm (12)

Chương 183: Hôn lễ& tuần trăng mật& công việc

Chương 184: Trả thù

Chương 185: Hồn phách

Chương 186: Ký ức& Đồ ngủ