Read[HOÀN] [KHR] Tựa Màu Trắng Khiết | -_Aiyu_-

Read [HOÀN] [KHR] Tựa Màu Trắng Khiết - IDNEWS24.com

[HOÀN] [KHR] Tựa Màu Trắng Khiết

Authors: -_Aiyu_-

Genre: Fanfiction

Update: 12-10-2020

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Title: Tựa Màu Trắng Khiết

Author: Aiyu

Disclaimer: Nguyên tác KHR không thuộc về mình.

Pairing: Byakuran x Aiyu (OC)

Summary:

Từ một ánh mắt đầu tiên liền đã mê luyến người.

Chúng ta... có phải đều giống như nhau?

---- Nếu ngài không có yêu ta, nếu không muốn cùng ta tiếp tục hướng đến một quan hệ khác, xin ngài dừng lại, Byakuran...

"Ta thích nhất chính là thuần khiết trong sạch, nếu em có một vết bẩn nào mà nói, ta nhất định sẽ giết cả em và người đó."

A/N: thật sự vã quá rồi ;-;