Read[HOÀN EDIT-Q5 END] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG | chaynhoit94

Read [HOÀN EDIT-Q5 END] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG - IDNEWS24.com

[HOÀN EDIT-Q5 END] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG

Authors: chaynhoit94

Genre: New Adult

Update: 04-09-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Tác giả: Hoàn Nhĩ WR
Thể loại: trọng sinh, xuyên qua nhiều câu chuyện khác nhau
Độ dài: 1321 chương
Bản convert: Tiểu Tuyền
Tình trạng edit: Hoàn thành
Bìa: Hội Nhiều Chữ

Nguồn edit: tamvunguyetlau.com

Văn Án
Sau khi tử vong ngoài ý muốn, Bách Hợp chiếm được cơ hội sinh tồn, vì muốn giữ vững hiện trạng, cô phải xuyên qua nhiều câu chuyện khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ.

P/S: Truyện được re-up chưa được sự đồng ý của chủ nhà. Nếu có vấn đề gì xin hãy nhẹ nhàng liên hệ với mình. Xin cảm ơn!

Chapters

THẾ GIỚI 74: Cô gái ham hư vinh 01

Cô gái ham hư vinh 02

Cô gái ham hư vinh 03

Cô gái ham hư vinh 04

Cô gái ham hư vinh 05

Cô gái ham hư vinh 06

Cô gái ham hư vinh 07

Cô gái ham hư vinh 08

Cô gái ham hư vinh 09

Cô gái ham hư vinh 10

Cô gái ham hư vinh 11

Cô gái ham hư vinh 12

Cô gái ham hư vinh 13

Cô gái ham hư vinh 14

Cô gái ham hư vinh 15

Cô gái ham hư vinh 16

Cô gái ham hư vinh 17

Cô gái ham hư vinh 18

Cô gái ham hư vinh 19

Cô gái ham hư vinh 20

Cô gái ham hư vinh 21

Cô gái ham hư vinh 22

THẾ GIỚI 75: Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 01

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 02

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 03

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 04

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 05

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 06

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 07

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 08

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 09

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 10

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 11

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 12

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 13-14

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 15

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 16

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 17

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 18

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 19

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 20

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 21

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 22

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 23

Nhân duyên mượn thể hoàn hồn 24

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 25

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 26

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 27

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 28

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 29

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 30

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 31

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 32

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 33

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 34

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 35

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 36

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 37

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 38

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn (Hoàn)

THẾ GIỚI 76: Star: Tình duyên Internet 01

Star: Tình duyên Internet 02

Star: Tình duyên Internet 03

Star: Tình duyên Internet 04

Star: Tình duyên Internet 05

Star: Tình duyên Internet 07

Star: Tình duyên Internet 08

Star: Tình duyên Internet 09

Star: Tình duyên Internet 10

Star: Tình duyên Internet 11

Star: Tình duyên Internet 12

Star: Tình duyên Internet 13

Star: Tình duyên Internet 14

Star: Tình duyên Internet 15

Star: Tình duyên internet 16

Star: Tình duyên internet (17)

Star: Tình duyên internet (18)

Star: Tình duyên internet (19)

Star: Tình duyên interet (20)

Star: Tình duyên Internet 21

Star: Tình duyên Internet 22

Star: Tình duyên Internet 23

Star: Tình duyên Internet 24

Star: Tình duyên Internet 25

Star: Tình duyên Internet 26

Star: Tình duyên Internet 27

Star: Tình duyên Internet 28

Star: Tình duyên Internet 29

Star: Tình duyên Internet 30

Star: Tình duyên Internet 31

Star: Tình duyên Internet 32

Star: Tình duyên Internet 33

Star: Tình duyên Internet 34

Star: Tình duyên Internet 35

Star: Tình duyên Internet 36

Star: Tình duyên Internet 37

Star: Tình duyên Internet 38

Star: Tình duyên Internet 39

Star: Tình duyên Internet 40

Star: Tình duyên internet 41

Star: Tình duyên internet 42

Star: Tình duyên internet 43

Star: Tình duyên internet 44

Star: Tình duyên internet 45

Star: Tình duyên internet 46

Star: Tình duyên internet 47

Star: Tình duyên internet 48

Star: Tình duyên internet 49

Star: Tình duyên Internet 50

Star: Tình duyên Internet 51

Star: Tình duyên Internet 52

Star: Tình duyên Internet 53

Star: Tình duyên Internet 54

Star: Tình duyên Internet 55 (Hoàn)

THẾ GIỚI 77: Đảo tàn sát đẫm máu: Đảo tàn sát đẫm máu 01

Đảo tàn sát đẫm máu 02

Đảo tàn sát đẫm máu 03

Đảo tàn sát đẫm máu 04

Đảo tàn sát đẫm máu 05

Đảo tàn sát đẫm máu 06

Đảo tàn sát đẫm máu 07

Đảo tàn sát đẫm máu 08

Đảo tàn sát đẫm máu 09

Đảo tàn sát đẫm máu 10

Đảo tàn sát đẫm máu 11

Đảo tàn sát đẫm máu 12

Đảo tàn sát đẫm máu 13

Đảo tàn sát đẫm máu 14

Đảo tàn sát đẫm máu 15

Đảo tàn sát đẫm máu 16

Đảo tàn sát đẫm máu 17

Đảo tàn sát đẫm máu 18

Đảo tàn sát đẫm máu 19

Đảo tàn sát đẫm máu 20

Đảo tàn sát đẫm máu 21

Đảo tàn sát đẫm máu 22

Đảo tàn sát đẫm máu 23

Đảo tàn sát đẫm máu 24

Đảo tàn sát đẫm máu 25

Đảo tàn sát đẫm máu 26

Đảo tàn sát đẫm máu 27

Đảo tàn sát đẫm máu 28 (hoàn)

THẾ GIỚI CUỐI CÙNG: Kết thúc bia đỡ đạn 01

Kết thúc bia đỡ đạn 02

Kết thúc bia đỡ đạn 03

Kết thúc bia đỡ đạn 04

Kết thúc bia đỡ đạn 05

COME BACK

Kết thúc bia đỡ đạn 06

Kết thúc bia đỡ đạn 07

Kết thúc bia đỡ đạn 08

Kết thúc bia đỡ đạn 09

Kết thúc bia đỡ đạn 10

Kết thúc bia đỡ đạn 11

Kết thúc bia đỡ đạn 12

Kết thúc Bia đỡ đạn 13

Kết thúc bia đỡ đạn 14

Kết thúc bia đỡ đạn 15

Kết thúc bia đỡ đạn 16

Kết thúc bia đỡ đạn 17

Kết thúc bia đỡ đạn 18

Kết thúc bia đỡ đạn 19

Kết thúc bia đỡ đạn 20

Kết thúc bia đỡ đạn 21

Kết thúc bia đỡ đạn 22

Kết thúc bia đỡ đạn 23

Kết thúc bia đỡ đạn 24

Kết thúc bia đỡ đạn 25

Kết thúc bia đỡ đạn 26

Kết thúc bia đỡ đạn 27

Kết thúc bia đỡ đạn 28

Kết thúc bia đỡ đạn 29

Kết thúc bia đỡ đạn 30

Kết thúc bia đỡ đạn 31

Kết thúc bia đỡ đạn (hoàn)

Phiên ngoại: Thanh mai trúc mã

Thanh mai trúc mã 02

Thanh mai trúc mã 03

Thanh mai trúc mã 04

Thanh Mai Trúc Mã 05

Thanh mai trúc mã 06

Thanh mai trúc mã 07

Thanh mai trúc mã 08

Thanh mai trúc mã 09

Thanh mai trúc mã 10

Thanh mai trúc mã 11

Thanh mai trúc mã 12

Thanh mai trúc mã 13

Thanh mai trúc mã 14

Thanh mai trúc mã 15

Thanh mai trúc mã 16

Thanh mai trúc mã 17

Thanh mai trúc mã 18 end