ReadHEY! WRONG NUMBER! | KOOKMIN AU TRANS | mypaperheartue

Read HEY! WRONG NUMBER! | KOOKMIN AU TRANS - IDNEWS24.com

HEY! WRONG NUMBER! | KOOKMIN AU TRANS

Authors: mypaperheartue

Genre: Fanfiction

Update: 20-02-2021

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

"Jungkook nghĩ là cậu đang nhắn tin với mẹ."

Original Author: Azemina
Disclaimer: Tác phẩm và các nhân vật không thuộc về tôi. Mọi quyền được bảo lưu cho tác giả. Đây là bản dịch phi lợi nhuận đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không tái đăng tải, chỉnh sửa hay chuyển ver.
Category: M/M
Pairing: Jeon Jungkook/Park Jimin
Rating: NC-13
Status: Đã hoàn thành

5 latest Chapters