Read( Hetalia ) ANOTHER WORLD CAPTIALS | doinonlapbe

Read ( Hetalia ) ANOTHER WORLD CAPTIALS - IDNEWS24.com

( Hetalia ) ANOTHER WORLD CAPTIALS

Authors: doinonlapbe

Genre: Fanfiction

Update: 18-10-2021

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

• STORY: ANOTHER WORLD CAPITALS.

• AUTHOR: Dĩ Hòa Vi Quý.

• VĂN ÁN: Another World là một nơi điên cuồng, nơi mà chiến tranh đã trở thành tất yếu. Và các thủ đô chỉ điên cuồng hơn chứ không kém.

Mượn ý tưởng từ Hetalia nhưng các nhân vật OC là của tôi. Cốt truyện cũng vậy.

Truyện mang tính chất giải trí. Không Reup không chuyển ver không có sự cho phép.

• WARNING!!: Từ ngữ và chủ đề không hợp thuần phong mỹ tục.

HAVE FUN!!

P/S: Truyện chỉ đăng ở wattpad này.