Read「 help me 」 | sayyestowatermelon

Read 「 help me 」 - IDNEWS24.com

「 help me 」

Authors: sayyestowatermelon

Genre: Fanfiction

Update: 01-03-2020

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

vụ mất tích bí ẩn của taehyung có liên quan đến trò chơi chết dẫm của một gã lạ mặt nào đó.
tất cả 6 người phải tham gia, để cứu taehyung.
nhưng,
sự thật là gì?