ReadHỆ THỐNG XUYÊN NHANH: SẮC KHÍ TRÀN ĐẦY (H) | Vivi_V1989

Read HỆ THỐNG XUYÊN NHANH: SẮC KHÍ TRÀN ĐẦY (H) - IDNEWS24.com

HỆ THỐNG XUYÊN NHANH: SẮC KHÍ TRÀN ĐẦY (H)

Authors: Vivi_V1989

Genre: New Adult

Update: 20-11-2021

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Tác giả: Đàn Sinh
Convert: Trinhsin2703
Editor: Vivi, Yon (từ chương 82)
Beta: Vivi

Thẩm Quân sau khi chết đi xuyên qua nhiều thế giới. Mục đích chính là công lược nam phụ.

Lưu ý: mình thấy các bản edit trên các web không giống với bản cv lắm, ý tứ bị khác khá nhiều và đã drop, nên mình edit lại.

Chapters

Chương 01: TG1: Nam thần học bá

Chương 02

Chương 03

Chương 04

Chương 05

Chương 06

Chương 07

Chương 08

Chương 09

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Góc giới thiệu truyện mới

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28: TG2-Hồ ly tinh Tổng tài

Chương 29: TG2-Hồ ly tinh Tổng tài (2)

Chương 30: TG2-Hồ ly tinh Tổng tài (3)

Chương 31: TG2-Hồ ly tinh Tổng tài (4)

Chương 32: TG2-Hồ ly tinh Tổng tài (5)

Góc giới thiệu truyện

Chương 33: TG2-Hồ ly tinh Tổng tài (6)

Chương 34: TG2-Hồ ly tinh Tổng tài (7)

Chương 35: TG2-Hồ ly tinh Tổng tài (8)

Chương 36: TG2-Hồ ly tinh Tổng tài (9)

Chương 37: TG2-Hồ ly tinh Tổng tài (10)

Chương 38: TG2-Hồ ly tinh Tổng tài (11)

Chương 39: Hồ ly tinh Tổng tài (12)

Chương 40: TG2-Hồ ly tinh Tổng tài (13)

Chương 41: TG2-Hồ ly tinh Tổng tài (14)

Chương 42: TG2-Hồ ly tinh Tổng tài (15)

Chương 43: TG2-Hồ ly tinh Tổng tài (16)

Chương 44: TG2-Hồ ly tinh Tổng tài (17)

Chương 45: TG2-Hồ ly tinh Tổng tài (18)

Chương 46: TG2-Hồ ly tinh Tổng tài (19)

Chương 47: TG2-Hồ ly tinh Tổng tài (20)

Chương 48: TG2-Hồ ly tinh Tổng tài (21)

Chương 49: TG2-Hồ ly tinh Tổng tài (22)

Chương 50: TG2- Hồ ly tinh Tổng tài (23)

Chương 51: TG2 (24)

Chương 52: TG2 (25)

Chương 53: TG2 (26)

Chương 54: TG2 (27)

Chương 55: TG2 (28)

Chương 56: TG2 (29)

Chương 57: TG2 (30)

Chương 58: TG2 (31)

Chương 59: TG3- Em vợ và anh rể ý dâm hằng ngày (1) Nhất kiến chung tình

Chương 60: TG3- (2) Háo sắc

Chương 61: TG3- (3) Xuân về trên mặt đất

Chương 62: TG3-(4) Bác sĩ, bệnh nhân

Chương 63: TG3- (5) Ở chung hàng ngày

Chương 64: TG3- (6) Tư tưởng chuyển biến

Chương 65: TG3- (7) Ái muội thăng cấp

Chương 66: TG3- (8) Tuyên dâm ngoài trời

Chương 67: TG3- (9) Vận động ngọt ngào

Chương 68: TG3- (10) Thay đổi nho nhỏ

Chương 69: TG3-(11) Chuyện người khác không làm được

Chương 70: TG3- (12) Khoái cảm loạn luân

Chương 71: TG3- (13) Tai bay vạ gió

Chương 72: TG3- (14) Đêm kỳ diệu

Chương 73: TG3- (15) Nghe nhầm đồn bậy

Chương 74: TG3-(16) Thử dao mổ trâu

Chương 75: TG3-(17) Sau khi tham hoan

Chương 76: TG3-(18) Mở màn trò hay

Chương 77: TG3-(19) Vì yêu si cuồng

Chương 78: TG3-(20) Kỹ thuật diễn cao cấp

Chương 79: TG3- (21)

Chương 80: TG3 - (22)

Chương 81: TG3-(23) Chút lãi

Chương 82: TG3 - (24)

Chương 83: TG3 -(25)

Chương 84: TG3- (26)

Chương 85: TG3 - (27)