ReadHarry Potter và chiếc đũa phép | mayamai20xx

Read Harry Potter và chiếc đũa phép - IDNEWS24.com

Harry Potter và chiếc đũa phép

Authors: mayamai20xx

Genre: Fanfiction

Update: 28-08-2021

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Đũa phép chọn chủ nhân, linh hồn của phù thuỷ và đũa phép kể từ đó luôn gắn bó chặt chẽ với nhau.
Từ khi nhìn thấy cậu, linh hồn của tôi đã bị cậu cướp đi rồi.

5 latest Chapters
Chapters