Read[Haikyuu] Tận | Taki_Tori

Read [Haikyuu] Tận - IDNEWS24.com

[Haikyuu] Tận

Authors: Taki_Tori

Genre: Short Story

Update: 20-12-2021

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Đau đớn thay
Chẳng còn gì
Cô độc thay
Chỉ còn tôi?

Liệu rằng cậu sẽ trở về bên tôi chứ?