ReadHà Nội nhớ thương Sài Gòn | vic_wpp

Read Hà Nội nhớ thương Sài Gòn - IDNEWS24.com

Hà Nội nhớ thương Sài Gòn

Authors: vic_wpp

Genre: New Adult

Update: 11-08-2020

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

tôi chỉ cảm thấy rất tuyệt thôi. chỉ là rất thích. cái chuyện yêu xa cũng có cái dễ thương của nó. nhất là khi lại còn ở hai miền đất nước như vậy.

nhật ký của một chuyện tình.