Read[H+] Hợp Đồng Yêu Thuê - Thuyết Phương Tịch | Thuyetphuongtich12

Read [H+] Hợp Đồng Yêu Thuê - Thuyết Phương Tịch - IDNEWS24.com

[H+] Hợp Đồng Yêu Thuê - Thuyết Phương Tịch

Authors: Thuyetphuongtich12

Genre: New Adult

Update: 11-03-2020

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

- Tác phẩm: Hợp Đồng Yêu Thuê

- Thể loại: Ngôn tình, sủng, H

- Tác giả: Thuyết Phương Tịch
#fb_Như_NhưSau một lần bỏ trốn mấy tên đòi nợ của ba cô, cô đã va phải anh và ngất, được anh cứu về.

Anh hoả thuận , thay gì em phải trả ơn thì sao không làm người phụ nữ của tôi đi? Anh đưa cho cô một hợp đồng yêu thuê trong vòng 5 năm sau 5 năm cô sẽ được tự do, làm người phụ nữ của anh ta thì cũng không hao phí gì mà 1 tháng được tận 1 vạn tệ thì cũng là công bằng đi.

Ok! Tôi sẽ là người phụ nữ của anh. Nhớ lời em đã nói đấy<