ReadGUILTY OF SEXCNESS | KOOKMIN FANFICTION | mypaperheartue

Read GUILTY OF SEXCNESS | KOOKMIN FANFICTION - IDNEWS24.com

GUILTY OF SEXCNESS | KOOKMIN FANFICTION

Authors: mypaperheartue

Genre: Fanfiction

Update: 30-06-2021

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

"Người ta nói rằng Jungkookie hay xin về nhà những đạo cụ mà em ấy thấy có ích. Vậy... một chiếc còng tay màu hồng thì có ích gì chứ?"

Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về tôi, tác phẩm của tôi là phi lợi nhuận và các tình tiết là giả tưởng.
Status: Đã hoàn thành (Oneshot)
Category: M/M
Pairing: Jeon Jungkook/Park Jimin
Rating: NC-21

5 latest Chapters
Chapters