ReadGhost Town [Dream Smp] | Yuni_Rabbit

Read Ghost Town [Dream Smp] - IDNEWS24.com

Ghost Town [Dream Smp]

Authors: Yuni_Rabbit

Genre: Fanfiction

Update: 22-05-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Title: Ghost Town

Author: Yuni_Rabbit

Category: fanfiction, none cp, angst.

Summary:

Không có đâu, chất xám hết rồi..

Note:

Đây là fanfic dầu tiên tôi viết về Dream smp vì tôi thấy Fandom này không quá nổi ở Việt Nam mà tôi cũng chẳng muốn đi dịch những fanfic Tiếng Anh, nó quá tốn sức.

Các nhân vật không phải của tôi, cũng không phải là những người ngoài đời. Tôi chỉ lấy "characters" của họ.

Không có bất kì cp nào trong Fic này, chỉ có quan hệ bạn bè.

👉Ảnh bìa được Desgin bởi tôi (trông nó ung thư vỡi..)

👉Update 17/7: Đã thay bìa, ảnh gốc đã bị chủ sở hữu xóa, tạm thời không ghi credit được.