Read[FYTZ] [Shortfic] Có anh ở đây rồi | jewelcoatfish

Read [FYTZ] [Shortfic] Có anh ở đây rồi - IDNEWS24.com

[FYTZ] [Shortfic] Có anh ở đây rồi

Authors: jewelcoatfish

Genre: Fanfiction

Update: 10-01-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

"Điều đáng buồn nhất là, không ai có thể thực sự biết được người khác đau đớn nhiều đến thế nào. Chúng ta có thể đứng cạnh một ai đó hoàn toàn tan vỡ, và chúng ta vẫn chẳng thể nào biết được điều đó."

16+ do có yếu tố tự tử