Read[Full] Kế Hoạch Cua Gái Cho Thằng Bạn Thân | lt_ann

Read [Full] Kế Hoạch Cua Gái Cho Thằng Bạn Thân - IDNEWS24.com

[Full] Kế Hoạch Cua Gái Cho Thằng Bạn Thân

Authors: lt_ann

Genre: New Adult

Update: 04-09-2020

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Kế Hoạch Cua Gái Cho Thằng Bạn Thân là truyện tình cảm teen nhẹ nhàng hài hước. Không có cô tiểu thư hay cậu ấm nào, chỉ có mấy cô cậu học sinh bình thường và những câu chuyện xung quanh họ thôi.

Văn chương mình chẳng lai láng, nên truyện sẽ súc tích, ngắn gọn. Nếu bạn muốn thư giãn thì xin mời đọc thử câu chuyện nho nhỏ dễ thương này.
#Yoe