Read[Fic] Sanayeon: Trốn Không Thoát | summer0307

Read [Fic] Sanayeon: Trốn Không Thoát - IDNEWS24.com

[Fic] Sanayeon: Trốn Không Thoát

Authors: summer0307

Genre: Fanfiction

Update: 14-12-2017

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Bi kịch đầu tiên của Im Nayeon chính là có con với một kẻ không rõ mặt mũi tròn méo thế nào.
Bi kịch thứ hai chính là sau 6 năm tìm ra được ba của đứa trẻ kia nhưng người ta nhất quyết không thừa nhận.
Và điều cuối cùng lại là một đại bi kịch khi người kia chính là một nữ nhân, lại còn là một thẳng nữ, hơn nữa kém Im Nayeon tận 4 tuổi.
Cuộc đời Im Nayeon đen đến thế là cùng :))))