ReadFic Dịch / A little bit in love - Drop ( Cheong San x GwiNam ) | Chososan

Read Fic Dịch / A little bit in love - Drop ( Cheong San x GwiNam )  - IDNEWS24.com

Fic Dịch / A little bit in love - Drop ( Cheong San x GwiNam )

Authors: Chososan

Genre: Fanfiction

Update: 29-06-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

vì quá vã OTP nên tôi quyết định vừa dịch vừa đọc cho mọi người xem, lưu ý là bản dịch chưa có đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi đâu