Read[Fanfic Tuấn Hạn] In My Mind | cuumenhmieu

Read [Fanfic Tuấn Hạn] In My Mind - IDNEWS24.com

[Fanfic Tuấn Hạn] In My Mind

Authors: cuumenhmieu

Genre: Fanfiction

Update: 11-04-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Tên fic: In My Mind

Người viết: A Cửu - Số 9

Tags: cưới trước yêu sau. Ngược tâm, ít thôi, chủ yếu là tình thú. Tù cấm nhẹ. Cp Lục Vi Tầm x Trương Mẫn. Thiết lập thế giới cho phép kết hôn đồng giới. OOC.

[ In My Mind ]

"And in my mind, in my head
This is where we all came from
The dreams we have, the love we share
This is what we're waiting for"