Read[Fanfic][GravityFalls] One more day - Một ngày thôi | VyNguyen950

Read [Fanfic][GravityFalls] One more day - Một ngày thôi - IDNEWS24.com

[Fanfic][GravityFalls] One more day - Một ngày thôi

Authors: VyNguyen950

Genre: Fanfiction

Update: 09-09-2017

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

"... Chỉ cần một ngày thôi, Bill à ..."
- Dipper -

"... Đúng vậy, một ngày thôi, Pine Tree ..."
- Bill -


... Một ngày thì đủ để làm gì ...?