Read[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - Teade | Teade521

Read [End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - Teade - IDNEWS24.com

[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - Teade

Authors: Teade521

Genre: Fanfiction

Update: 23-06-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Tên fic: Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta

*ngao: nấu, hầm, ninh

Tác giả: Teade
Couple: Hàn Diệp x Cơ Phát (Tuấn Triết diễn sinh - Diệp Dĩ Cơ Nhật)
Thể loại: cổ đại, trùng sinh, hài hước, ngược thân, ân oán, báo thù rửa hận, hoan hỉ oan gia, 1x1, HE

Tóm tắt:

Năm Hàn Diệp hai mươi tuổi, Cơ Phát mất.

Mười năm sau, người đời chỉ biết trong một gia tộc đời đời hành y tế thế như nhà họ Cơ lại có một kẻ khác họ xuất hiện, khiến danh tiếng y thuật của nhà họ Cơ phát dương quang đại, ai ai cũng gọi hắn là Hàn thần y.

Sau khi trở thành nhân vật phong vân được cả kinh đô kính trọng, việc đầu tiên hắn làm chính là...

Hàn Diệp: "Ta muốn nuôi người đó." Hắn chỉ về phía tiểu nhi tử Cơ Phượng của nhà họ Cơ - kẻ mắc bệnh phong cùi, đã điên điên khùng khùng suốt mười năm.

Cơ Phát - quỷ hồn vừa sống lại trong thân xác của Cơ Phượng: "..." Chắc chắn bát tự của tên họ Hàn này khắc mình, chết rồi sống lại vẫn bị hắn nhìn chòng chọc, còn có cảm giác hắn muốn ngao mình thành bã làm thuốc tế ông nội hắn.

Ghi chú: phải đào cái hố mới ăng ngon ngủ yêng (O∆O)...
Muộn tao thù dai x Chết tâm thích giả vờ giả vịt.