Read[Edited] BIẾN THÁI - QUỶ SÁCH (HOÀN) | macvothannn

Read [Edited] BIẾN THÁI - QUỶ SÁCH (HOÀN) - IDNEWS24.com

[Edited] BIẾN THÁI - QUỶ SÁCH (HOÀN)

Authors: macvothannn

Genre: Thriller

Update: 06-09-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

BIẾN THÁITác giả: Quỷ sách.

Thể loại: hiện đại, kinh tủng huyền nghi, biến thái công x cường thụ, 1×1, HE.

Số chương: 71

Tình trạng bản Raw: Hoàn.

Tình trạng edit: Hoàn.

Nguồn: Lâm Phong

┏━━━━━━━━━━━┓

┃ Edit : Mạc Vô Thần.

┃ Beta : Eden

┗━━━━━━━━━━━┛

.

.

Văn án:

Câu chuyện bắt đầu từ khi Tô Bắc gặp một tên biến thái...

5 latest Chapters