Read[ Edit - Xuyên nhanh ] Tôi thực sự là tra thụ | catkynhu2213

Read [ Edit - Xuyên nhanh ] Tôi thực sự là tra thụ  - IDNEWS24.com

[ Edit - Xuyên nhanh ] Tôi thực sự là tra thụ

Authors: catkynhu2213

Genre: Diverse Lit

Update: 20-03-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Tên truyện: 我真的是渣受

Hán Việt: Ngã chân đích thị tra thụ [ khoái xuyên ]

Tác giả: Nhĩ Đích Vinh Quang

Tình trạng: Hoàn thành

Mới nhất: 181, thế giới hiện thực ( 5 )

Thời gian đổi mới: 06-07-2019

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , Cận đại , Hiện đại , Tương lai , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Huyền huyễn , Xuyên việt , Ngọt sủng , Hệ thống , Xuyên nhanh , Tinh tế , Lính gác dẫn đường , Giới giải trí , Chủ thụ , Vả mặt , 1v1
Editor: catkynhu2213
Khuyến cáo:
- Truyện được edit dựa theo convert, đoạn nào quá khó hiểu editor sẽ chém gió, khả năng đúng như nguyên tác chỉ vào khoảng 70%, tất nhiên sẽ cố gắng edit đúng nhất có thể.
- Truyện edit phi thương mại, chưa được sự cho phép của tác giả, phiền không re-up.
Nguồn convert: wikidich
-------O v O-------

Trì Chiếu bị trói buộc với hệ thống đóng vai tra thụ, chỉ cần sắm vai thành công, cậu có thể nhận được phần thưởng.

Nhưng cuộc sống luôn vô cùng vất vả.

Lão nam nhân hào môn bị đối xử tệ bạc: "Tôi biết em yêu tôi, nỗi khổ của em tôi đã điều tra rõ ràng."

Thượng tướng tinh tế bị đối xử tệ bạc: "Đừng miễn cưỡng nữa! Tôi vẫn luôn biết, em không phản bội tôi."

Ông trùm giới giải trí bị đối xử tệ bạc: "Đừng làm loạn nữa. Em yêu, cùng anh về nhà được không?"

Lính gác thâm trầm bị đối xử tệ bạc: "Đến tận bây giờ, em vẫn định nói kia không phải hài tử của ta sao?"

Nhiếp Chính Vương bị đối xử tệ bạc: "Giang sơn là của ngươi, nhưng ngươi là của ta."

......

Trì Chiếu khóc lớn: "Đại ca, tin tôi một chút thôi không được sao. Cho tôi lấy phần thư

Chapters

Chương 1 - Thế giới thứ nhất: Ngược lão nam nhân hào môn ( 1 )

Chương 2 - Thế giới thứ nhất: Ngược lão nam nhân hào môn ( 2 )

Chương 3 - Thế giới thứ nhất: Ngược lão nam nhân hào môn ( 3 )

Chương 4 - Thế giới thứ nhất: Ngược lão nam nhân hào môn ( 4 )

Chương 5 - Thế giới thứ nhất: Ngược lão nam nhân hào môn ( 5 )

Chương 6 - Thế giới thứ nhất: Ngược lão nam nhân hào môn ( 6 )

Chương 7 - Thế giới thứ nhất: Ngược lão nam nhân hào môn ( 7 )

Chương 8 - Thế giới thứ nhất: Ngược lão nam nhân hào môn ( 8 )

Chương 9 - Thế giới thứ nhất: Ngược lão nam nhân hào môn ( 9 )

Chương 10 - Thế giới thứ nhất: Ngược lão nam nhân hào môn ( 10 )

Chương 11 - Thế giới thứ nhất: Ngược lão nam nhân hào môn ( 11 )

Chương 12 - Thế giới thứ nhất: Ngược lão nam nhân hào môn ( 12 )

Chương 13 - Thế giới thứ nhất: Ngược lão nam nhân hào môn ( 13 )

Chương 14 - Thế giới thứ nhất: Ngược lão nam nhân hào môn ( 14 )

Chương 15 - Thế giới thứ nhất: Ngược lão nam nhân hào môn ( 15 )

Chương 16 - Thế giới thứ nhất: Ngược lão nam nhân hào môn ( 16 )

Chương 17 - Thế giới thứ nhất: Ngược lão nam nhân hào môn ( 17 )

Chương 18 - Thế giới thứ nhất: Ngược lão nam nhân hào môn ( 18 )

Chương 19 - Thế giới thứ nhất: Ngược lão nam nhân hào môn ( 19 )

Chương 20 - Thế giới thứ nhất: Ngược lão nam nhân hào môn ( 20 )

Chương 21 - Thế giới thứ nhất: Ngược lão nam nhân hào môn ( 21 )

Chương 22 - Thế giới thứ nhất: Ngược lão nam nhân hào môn ( 22 )

Chương 23 - Thế giới thứ nhất: Ngược lão nam nhân hào môn ( 23 )

Chương 24 - Thế giới thứ nhất: Ngược lão nam nhân hào môn ( 24 )

Chương 25 - Thế giới thứ nhất: Ngược lão nam nhân hào môn ( 25 )

Chương 26 - Thế giới thứ nhất: Ngược lão nam nhân hào môn ( 26 )

Chương 27 - Thế giới thứ nhất: Ngược lão nam nhân hào môn ( 27 )

Chương 28 - Thế giới thứ nhất: Ngược lão nam nhân hào môn ( 28 )

Chương 29 - Thế giới thứ nhất (Cuối) : Ngược lão nam nhân hào môn ( 29 )

Chương 30 - Thế giới thứ hai: Ngược thượng tướng tinh tế ( 30 )

Chương 31 - Thế giới thứ hai: Ngược thượng tướng tinh tế ( 31 )

THÔNG BÁO + Chương 32 - Thế giới thứ hai: Ngược thượng tướng tinh tế ( 32 )

Chương 33 - Thế giới thứ hai: Ngược thượng tướng tinh tế ( 33 )

Chương 34 - Thế giới thứ hai: Ngược thượng tướng tinh tế ( 34 )

Chương 35 - Thế giới thứ hai: Ngược thượng tướng tinh tế ( 35 )

Chương 36 - Thế giới thứ hai: Ngược thượng tướng tinh tế ( 36 )

Chương 37 - Thế giới thứ hai: Ngược thượng tướng tinh tế ( 37 )

Chương 38 - Thế giới thứ hai: Ngược thượng tướng tinh tế ( 38 )

Chương 39 - Thế giới thứ hai: Ngược thượng tướng tinh tế ( 39 )

Chương 40 - Thế giới thứ hai: Ngược thượng tướng tinh tế ( 40 )

Chương 41 - Thế giới thứ hai: Ngược thượng tướng tinh tế ( 41 )

Chương 42 - Thế giới thứ hai: Ngược thượng tướng tinh tế ( 42 )

Chương 43 - Thế giới thứ hai: Ngược thượng tướng tinh tế ( 43 )

Chương 44 - Thế giới thứ hai: Ngược thượng tướng tinh tế ( 44 )

Chương 45 - Thế giới thứ hai: Ngược thượng tướng tinh tế ( 45 )

Chương 46 - Thế giới thứ hai: Ngược thượng tướng tinh tế ( 46 )

Thông báo - Chương 47: Ngược thượng tướng tinh tế ( 47 )

Chương 48 - Thế giới thứ hai: Ngược thượng tướng tinh tế ( 48 )

Chương 49 - Thế giới thứ hai: Ngược thượng tướng tinh tế ( 49 )

Chương 50 - Thế giới thứ hai: Ngược thượng tướng tinh tế ( 50 )

Chương 51 - Thế giới thứ hai: Ngược thượng tướng tinh tế ( 51 )

Chương 52 - Thế giới thứ hai: Ngược thượng tướng tinh tế ( 52 )

Chương 53 - Thế giới thứ hai: Ngược thượng tướng tinh tế ( 53 )

Chương 54 - Thế giới thứ hai: Ngược thượng tướng tinh tế ( 54 )

Chương 55 - Thế giới thứ hai: Ngược thượng tướng tinh tế ( 55 )

Chương 56 - Thế giới thứ hai: Ngược thượng tướng tinh tế ( 56 )

Chương 57 - Thế giới thứ hai (Cuối) : Ngược thượng tướng tinh tế ( 57 )

Chương 58 - Thế giới thứ ba: Ngược lão đại giới giải trí ( 1 )

Chương 59 - Thế giới thứ ba: Ngược lão đại giới giải trí ( 2 )

Chương 60 - Thế giới thứ ba: Ngược lão đại giới giải trí ( 3 )

Chương 61 - Thế giới thứ ba: Ngược lão đại giới giải trí ( 4 )

Chương 62 - Thế giới thứ ba: Ngược lão đại giới giải trí ( 5 )

Chương 63 - Thế giới thứ ba: Ngược lão đại giới giải trí ( 6 )

Chương 64 - Thế giới thứ ba: Ngược lão đại giới giải trí ( 7 )

Chương 65 - Thế giới thứ ba: Ngược lão đại giới giải trí ( 8 )

Chương 66 - Thế giới thứ ba: Ngược lão đại giới giải trí ( 9 )

Chương 67 - Thế giới thứ ba: Ngược lão đại giới giải trí ( 10 )

Chương 68 - Thế giới thứ ba: Ngược lão đại giới giải trí ( 11 )

Chương 69 - Thế giới thứ ba: Ngược lão đại giới giải trí ( 12 )

Chương 70 - Thế giới thứ ba: Ngược lão đại giới giải trí ( 13 )

Chương 71 - Thế giới thứ ba: Ngược lão đại giới giải trí ( 14 )

Chương 72 - Thế giới thứ ba: Ngược lão đại giới giải trí ( 15 )

Chương 73 - Thế giới thứ ba: Ngược lão đại giới giải trí ( 16 )

Thông báo - Chương 74 - Thế giới thứ ba: Ngược lão đại giới giải trí ( 17 )

Chương 75 - Thế giới thứ ba: Ngược lão đại giới giải trí ( 18 )

Chương 76 - Thế giới thứ ba: Ngược lão đại giới giải trí ( 19 )

Chương 77 - Thế giới thứ ba: Ngược lão đại giới giải trí ( 20 )

Chương 78 - Thế giới thứ ba: Ngược lão đại giới giải trí ( 21 )

Chương 79 - Thế giới thứ ba: Ngược lão đại giới giải trí ( 22 )

Chương 80 - Thế giới thứ ba: Ngược lão đại giới giải trí ( 23 )