Read[EDIT] Xuyên Nhanh Tiểu Yêu Tinh (1) | UuDamTichCoc

Read [EDIT] Xuyên Nhanh Tiểu Yêu Tinh (1) - IDNEWS24.com

[EDIT] Xuyên Nhanh Tiểu Yêu Tinh (1)

Authors: UuDamTichCoc

Genre: Fantasy

Update: 22-08-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Tác giả: Tố Thủ Chiết Chi

Editor: Diệc Linh Pisces, Tâm Linh Cupcake

Nguồn convert: Ánh Nguyệt

Bìa: Dạ Tước

Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Khoa học viễn tưởng, Huyền huyễn, Ngọt sủng, Trọng sinh, Hệ thống, Song khiết, Xuyên nhanh, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Kiếp trước kiếp này, Duyên trời tác hợp, Nữ cường, Linh dị thần quái, 1v1.

Sau khi chết đi, Chung Tình tỉnh lại ở một không gian thần kỳ màu trắng.

Cô thật sự rất sợ hãi! Một cô gái trẻ mắc bệnh nan y, vậy mà có thể chết đi sống lại, trong này chắc chắn che giấu không ít bí mật ---

Cô biến thành một con tiểu yêu tinh!

---

Nhiệm vụ đầu tiên:

Hệ thống nhẹ nhàng nói: "Ký chủ, nhiệm vụ của cô là luôn ở bên cạnh nam chủ, giúp đỡ hắn đi lên đỉnh cao nhân sinh!"

---

Nhiệm vụ cuối cùng:

Chung Tình tức giận nói : "Hệ thống, cậu ra đây! Cậu chỉ yêu cầu tôi ở bên cạnh quan tâm chăm sóc hắn, nhưng không hề nhắc đến việc tôi phải hiến thân!"

"......"

Hệ thống yên lặng giả chết.

Người đàn ông sớm đã coi cô như con mồi, khẽ ôm lấy nỉ non: "Cục cưng ngoan, đừng nháo! Nào, về nhà cùng anh."

[1v1, ngọt sủng]

Chapters

Lời nói đầu

Chương 1: Nữ thần hoa đào giới giải trí 1

Chương 2: Nữ thần hoa đào giới giải trí 2

Chương 3: Nữ thần hoa đào giới giải trí 3

Chương 4: Nữ thần hoa đào giới giải trí 4

Chương 5: Nữ thần hoa đào giới giải trí 5

Chương 6: Nữ thần hoa đào giới giải trí 6

Chương 7: Nữ thần hoa đào giới giải trí 7

Chương 8: Nữ thần hoa đào giới giải trí 8

Chương 9: Nữ thần hoa đào giới giải trí 9

Chương 10: Nữ thần hoa đào giới giải trí 10

Chương 11: Nữ thần hoa đào giới giải trí 11

Chương 12: Nữ thần hoa đào giới giải trí 12

Chương 13: Nữ thần hoa đào giới giải trí 13

Chương 14: Nữ thần hoa đào giới giải trí 14

Chương 15: Nữ thần hoa đào giới giải trí 15

Chương 16: Nữ thần hoa đào giới giải trí 16

Chương 17: Nữ thần hoa đào giới giải trí 17

Chương 18: Nữ thần hoa đào giới giải trí 18

Chương 19: Nữ thần hoa đào giới giải trí 19

Chương 20: Nữ thần hoa đào giới giải trí 20

Chương 21: Nữ thần hoa đào giới giải trí 21

Chương 22: Nữ thần hoa đào giới giải trí 22

Chương 23: Nữ thần hoa đào giới giải trí 23

Chương 24: Nữ thần hoa đào giới giải trí 24

Chương 25: Nữ thần hoa đào giới giải trí 25

Chương 26: Nữ thần hoa đào giới giải trí 26

Chương 27: Nữ thần hoa đào giới giải trí 27

Chương 28: Nữ thần hoa đào giới giải trí 28

Chương 29: Nữ thần hoa đào giới giải trí 29

Chương 30: Nữ thần hoa đào giới giải trí 30

Chương 31: Nữ thần hoa đào giới giải trí 31

Chương 32: Nữ thần hoa đào giới giải trí 32

Chương 33: Nữ thần hoa đào giới giải trí 33

Chương 34: Nữ thần hoa đào giới giải trí 34

Chương 35: Nữ thần hoa đào giới giải trí 35

Chương 36: Nữ thần hoa đào giới giải trí 36

Chương 37: Nữ thần hoa đào giới giải trí 37

Chương 38: Nữ thần hoa đào giới giải trí 38

Chương 39: Nữ thần hoa đào giới giải trí 39

Chương 40: Nữ thần hoa đào giới giải trí 40

Chương 41: Nữ thần hoa đào giới giải trí 41

Chương 42: Nữ thần hoa đào giới giải trí 42

Chương 43: Nữ thần hoa đào giới giải trí 43

Chương 44: Nữ thần hoa đào giới giải trí 44

Chương 45: Nữ thần hoa đào giới giải trí 45

Chương 46: Nữ thần hoa đào giới giải trí 46

Chương 47: Nữ thần hoa đào giới giải trí 47

Chương 48: Nữ thần hoa đào giới giải trí 48

Chương 49: Nữ thần hoa đào giới giải trí 49

Chương 50: Nữ thần hoa đào giới giải trí 50

Chương 51: Nữ thần hoa đào giới giải trí 51

Chương 52: Thường Tranh phiên ngoại (1)

Chương 53: Thường Tranh phiên ngoại (2)

Chương 54: Khuynh thành Mẫu đơn hoa yêu 1

Chương 55: Khuynh thành Mẫu đơn hoa yêu 2

Chương 56: Khuynh thành Mẫu đơn hoa yêu 3

Chương 57: Khuynh thành Mẫu đơn hoa yêu 4

Chương 58: Khuynh thành Mẫu đơn hoa yêu 5

Chương 59: Khuynh thành Mẫu đơn hoa yêu 6

Chương 60: Khuynh thành Mẫu đơn hoa yêu 7

Chương 61: Khuynh thành Mẫu đơn hoa yêu 8

Chương 62: Khuynh thành Mẫu đơn hoa yêu 9

Chương 63: Khuynh thành Mẫu đơn hoa yêu 10

Chương 64: Khuynh thành Mẫu đơn hoa yêu 11

Chương 65: Khuynh thành Mẫu đơn hoa yêu 12

Chương 66: Khuynh thành Mẫu đơn hoa yêu 13

Chương 67: Khuynh thành Mẫu đơn hoa yêu 14

Chương 68: Khuynh thành Mẫu đơn hoa yêu 15

Chương 69: Khuynh thành Mẫu đơn hoa yêu 16

Chương 70: Khuynh thành Mẫu đơn hoa yêu 17

Chương 71: Khuynh thành Mẫu đơn hoa yêu 18

Chương 72: Khuynh thành Mẫu đơn hoa yêu 19

Chương 73: Khuynh thành Mẫu đơn hoa yêu 20

Chương 74: Khuynh thành Mẫu đơn hoa yêu 21

Chương 75: Khuynh thành Mẫu đơn hoa yêu 22

Chương 76: Khuynh thành Mẫu đơn hoa yêu 23

Chương 77: Khuynh thành Mẫu đơn hoa yêu 24

Chương 78: Khuynh thành Mẫu đơn hoa yêu 25

Chương 79: Khuynh thành Mẫu đơn hoa yêu 26

Chương 80: Khuynh thành Mẫu đơn hoa yêu 27

Chương 81: Khuynh thành Mẫu đơn hoa yêu 28

Chương 82: Khuynh thành Mẫu đơn hoa yêu 29

Chương 83: Khuynh thành Mẫu đơn hoa yêu 30

Chương 84: Khuynh thành Mẫu đơn hoa yêu 31

Chương 85: Khuynh thành Mẫu đơn hoa yêu 32

Chương 86: Khuynh thành Mẫu đơn hoa yêu 33

Chương 87: Khuynh thành Mẫu đơn hoa yêu 34

Chương 88: Khuynh thành Mẫu đơn hoa yêu 35

Chương 89: Khuynh thành Mẫu đơn hoa yêu 36

Chương 90: Khuynh thành Mẫu đơn hoa yêu 37

Chương 91: Khuynh thành Mẫu đơn hoa yêu 38

Chương 92: Khuynh thành Mẫu đơn hoa yêu 39

Chương 93: Khuynh thành Mẫu đơn hoa yêu 40

Chương 94: Khuynh thành Mẫu đơn hoa yêu 41

Chương 95: Khuynh thành Mẫu đơn hoa yêu 42

Chương 96: Khuynh thành Mẫu đơn hoa yêu 43

Chương 97: Khuynh thành Mẫu đơn hoa yêu 44

Chương 98: Khuynh thành Mẫu đơn hoa yêu 45

Chương 99: Khuynh thành Mẫu đơn hoa yêu 46

Chương 100: Khuynh thành Mẫu đơn hoa yêu 47

Chương 101: Yến Việt phiên ngoại (1)

Chương 102: Yến Việt phiên ngoại (2)

Chương 103: Yến Việt phiên ngoại (3)

Chương 104: Kiếm hồn lãnh diễm 1

Chương 105: Kiếm hồn lãnh diễm 2

Chương 106: Kiếm hồn lãnh diễm 3

Chương 107: Kiếm hồn lãnh diễm 4

Chương 108: Kiếm hồn lãnh diễm 5

Chương 109: Kiếm hồn lãnh diễm 6

Chương 110: Kiếm hồn lãnh diễm 7

Chương 111: Kiếm hồn lãnh diễm 8

Chương 112: Kiếm hồn lãnh diễm 9

Chương 113: Kiếm hồn lãnh diễm 10

Chương 114: Kiếm hồn lãnh diễm 11

Chương 115: Kiếm hồn lãnh diễm 12

Chương 116: Kiếm hồn lãnh diễm 13

Chương 117: Kiếm hồn lãnh diễm 14

Chương 118: Kiếm hồn lãnh diễm 15

Chương 119: Kiếm hồn lãnh diễm 16

Chương 120: Kiếm hồn lãnh diễm 17

Chương 121: Kiếm hồn lãnh diễm 18

Chương 122: Kiếm hồn lãnh diễm 19

Chương 123: Kiếm hồn lãnh diễm 20

Chương 124: Kiếm hồn lãnh diễm 21

Chương 125: Kiếm hồn lãnh diễm 22

Chương 126: Kiếm hồn lãnh diễm 23

Chương 127: Kiếm hồn lãnh diễm 24

Chương 128: Kiếm hồn lãnh diễm 25

Chương 129: Kiếm hồn lãnh diễm 26

Chương 130: Kiếm hồn lãnh diễm 27

Chương 131: Kiếm hồn lãnh diễm 28

Chương 132: Kiếm hồn lãnh diễm 29

Chương 133: Kiếm hồn lãnh diễm 30

Chương 134: Kiếm hồn lãnh diễm 31

Chương 135: Kiếm hồn lãnh diễm 32

Chương 136: Kiếm hồn lãnh diễm 33

Chương 137: Kiếm hồn lãnh diễm 34

Chương 138: Kiếm hồn lãnh diễm 35

Chương 139: Kiếm hồn lãnh diễm 36

KHẢO SÁT

Chương 140: Kiếm hồn lãnh diễm 37

Chương 141: Kiếm hồn lãnh diễm 38

Chương 142: Kiếm hồn lãnh diễm 39

GÓC BẬT MÍ

Chương 143: Kiếm hồn lãnh diễm 40

Chương 144: Kiếm hồn lãnh diễm 41

Chương 145: Kiếm hồn lãnh diễm 42

Chương 146: Kiếm hồn lãnh diễm 43

Chương 147: Kiếm hồn lãnh diễm 44

Chương 148: Kiếm hồn lãnh diễm 45

Chương 149: Kiếm hồn lãnh diễm 46

Chương 150: Kiếm hồn lãnh diễm 47

Chương 151: Kiếm hồn lãnh diễm 48

Chương 152: Kiếm hồn lãnh diễm 49

Chương 153: Kiếm hồn lãnh diễm 50

Chương 154: Kiếm hồn lãnh diễm 51

Chương 155: Kiếm hồn lãnh diễm 52

Chương 156: Kiếm hồn lãnh diễm 53

Chương 157: Kiếm hồn lãnh diễm 54

Chương 158: Lăng Hoàn Vũ ngoại truyện 1

Chương 159: Lăng Hoàn Vũ ngoại truyện 2

Chương 160: Nàng là tâm ma của ta 1

Chương 161: Nàng là tâm ma của ta 2

Chương 162: Nàng là tâm ma của ta 3

Chương 163: Nàng là tâm ma của ta 4

Chương 164: Nàng là tâm ma của ta 5

Chương 165: Nàng là tâm ma của ta 6

THÔNG BÁO

Chương 166: Nàng là tâm ma của ta 7

Chương 167: Nàng là tâm ma của ta 8

Chương 168: Nàng là tâm ma của ta 9

Chương 169: Nàng là tâm ma của ta 10

Chương 170: Nàng là tâm ma của ta 11

Chương 171: Nàng là tâm ma của ta 12

Chương 172: Nàng là tâm ma của ta 13

Chương 173: Nàng là tâm ma của ta 14

Chương 174: Nàng là tâm ma của ta 15

Chương 175: Nàng là tâm ma của ta 16

Chương 176: Nàng là tâm ma của ta 17

Chương 177: Nàng là tâm ma của ta 18

Chương 178: Nàng là tâm ma của ta 19

Chương 179: Nàng là tâm ma của ta 20

Chương 180: Nàng là tâm ma của ta 21

Chương 181: Nàng là tâm ma của ta 22

Chương 182: Nàng là tâm ma của ta 23

Chương 183: Nàng là tâm ma của ta 24

Chương 184: Nàng là tâm ma của ta 25

Chương 185: Nàng là tâm ma của ta 26

Chương 186: Nàng là tâm ma của ta 27

Chương 187: Nàng là tâm ma của ta 28

Chương 188: Nàng là tâm ma của ta 29

Chương 189: Nàng là tâm ma của ta 30

Chương 190: Nàng là tâm ma của ta 31

Chương 191: Nàng là tâm ma của ta 32

THÔNG BÁO

Chương 192: Nàng là tâm ma của ta 33

Chương 193: Nàng là tâm ma của ta 34

Chương 194: Nàng là tâm ma của ta 35

Chương 195: Nàng là tâm ma của ta 36