Read[EDIT/REUP] Bạch Nguyệt Quang Đột Nhiên Muốn Cùng Tôi Kết Hôn | haplus04

Read [EDIT/REUP] Bạch Nguyệt Quang Đột Nhiên Muốn Cùng Tôi Kết Hôn - IDNEWS24.com

[EDIT/REUP] Bạch Nguyệt Quang Đột Nhiên Muốn Cùng Tôi Kết Hôn

Authors: haplus04

Genre: Diverse Lit

Update: 23-02-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Tên truyện: Bạch nguyệt quang đột nhiên muốn cùng tôi kết hôn

Tên gốc: 白月光要和我闪婚

Tác giả: Thanh Nguyệt Giảo Giảo

Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành, giới giải trí, ảnh đế công x mỹ nhân minh tinh tuyến 18 thụ, HE.

Số chương: 76 chương chính văn + 6 chương phiên ngoại

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng edit: Hoàn chính văn

Nguồn: Kho tàng đam mỹ fanfic, Tấn Giang

Link wordpress: https://danmei256.wordpress.com/2019/12/12/bach-nguyet-quang-dot-nhien-muon-cung-toi-ket-hon/