Read[Edit] [Quyển 2] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhị | tieen2804

Read [Edit] [Quyển 2] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhị - IDNEWS24.com

[Edit] [Quyển 2] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhị

Authors: tieen2804

Genre: Fantasy

Update: 08-11-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Tên Hán Việt: Mau xuyên công lược: Vai ác Boss độc nhất vô nhị định chế
Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Khoa học viễn tưởng, Hệ thống, Song khiết, Xuyên nhanh, Sảng văn, Pháo hôi, Nữ cường, Nghịch tập, 1v1
Tác giả: Lâm Mộc Thập Nhất
Nguồn: Raw, wikidich
Số chương: 1174 (hoàn convert)
Ngày đào hố: 10/10/2021
Ngày lấp hố: ???
Bìa: Glaglii
Editor: Tieen

Văn án:

Ảnh đế ngạo kiều? Nam thần ấm áp? Quý tộc hút máu bệnh kiều? Chiến thần tướng quân ngây thơ? Mỹ nam gió thổi liền ngã?...

Không tồn tại!

Ở trong mắt của Tô Mộc, những thứ này đối với cô mà nói, còn không quan trọng bằng tiền.

Hệ thống Cửu Thiên Tuế: "Ký chủ, nhiệm vụ này có nhiều tích phân!"

Tô Mộc đôi mắt sáng lên, tích phân nhiều = tiền nhiều.

"Nhận."

Boss phản diện sớm chờ đợi ở thế giới nhiệm vụ, tới trước mặt Tô Mộc, cầm trong tay một xấp tiền, lạnh lùng nói: "Nghe nói em rất thích tiền, hửm?"

Tô Mộc luôn lạnh nhạt sắc mặt khẽ biến, nhấc chân chạy, Tô Mộc quay đầu lại, đôi mắt lưu luyến không rời... Nhìn tiền... Trên tay hắn.

⚠️ Truyện buff nam nữ chính, sảng văn, đọc truyện không cần mang não... Xin chú ý trước khi nhảy hố... Không thích mời lặng lẽ lui ra, không cần buông lời cay đắng a ~

⚠️ Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên watt.pad @tieen2804. Mong mọi người đọc truyện tại trang chính chủ để ủng hộ editor.

《 QUYỂN 2 》

[TG3] Giang thương hạng nhất
[TG4] Trêu chọc tận thế
[TG5] Thầy giáo không nghe lời
[TG6] Tiên Tôn thỉnh tự trọng (còn tiếp)
➡️ 《 QUYỂN 3 》

Chapters

Chương 201: Gian thương hạng nhất (62)

Chương 202: Gian thương hạng nhất (63)

Chương 203: Gian thương hạng nhất (64)

Chương 204: Gian thương hạng nhất (65)

Chương 205: Gian thương hạng nhất (66)

Chương 206: Gian thương hạng nhất (67)

Chương 207: Gian thương hạng nhất (68)

Chương 208: Gian thương hạng nhất (69)

Chương 209: Gian thương hạng nhất (70)

Chương 210: Gian thương hạng nhất (71)

Chương 211: Gian thương hạng nhất (72)

Chương 212: Gian thương hạng nhất (73)

Chương 213: Gian thương hạng nhất (Xong)

Chương 214: Gian thương hạng nhất (Phiên ngoại)

Chương 215: Trêu chọc tận thế (1)

Chương 216: Trêu chọc tận thế (2)

Chương 217: Trêu chọc tận thế (3)

Chương 218: Trêu chọc tận thế (4)

Chương 219: Trêu chọc tận thế (5)

Chương 220: Trêu chọc tận thế (6)

Chương 221: Trêu chọc tận thế (7)

Chương 222: Trêu chọc tận thế (8)

Chương 223: Trêu chọc tận thế (9)

Chương 224: Trêu chọc tận thế (10)

Chương 225: Trêu chọc tận thế (11)

Chương 226: Trêu chọc tận thế (12)

Chương 227: Trêu chọc tận thế (13)

Chương 228: Trêu chọc tận thế (14)

Chương 229: Trêu chọc tận thế (15)

Chương 230: Trêu chọc tận thế (16)

Chương 231: Trêu chọc tận thế (17)

Chương 232: Trêu chọc tận thế (18)

Chương 233: Trêu chọc tận thế (19)

Chương 234: Trêu chọc tận thế (20)

Chương 235: Trêu chọc tận thế (21)

Chương 236: Trêu chọc tận thế (22)

Chương 237: Trêu chọc tận thế (23)

Chương 238: Trêu chọc tận thế (24)

Chương 239: Trêu chọc tận thế (25)

Chương 240: Trêu chọc tận thế (26)

Chương 241: Trêu chọc tận thế (27)

Chương 242: Trêu chọc tận thế (28)

Chương 243: Trêu chọc tận thế (29)

Chương 244: Trêu chọc tận thế (30)

Chương 245: Trêu chọc tận thế (31)

Chương 246: Trêu chọc tận thế (32)

Chương 247: Trêu chọc tận thế (33)

Chương 248: Trêu chọc tận thế (34)

Chương 249: Trêu chọc tận thế (35)

Chương 250: Trêu chọc tận thế (36)

Chương 251: Trêu chọc tận thế (37)

Chương 252: Trêu chọc tận thế (38)

Chương 253: Trêu chọc tận thế (39)

Chương 254: Trêu chọc tận thế (40)

Chương 255: Trêu chọc tận thế (41)

Chương 256: Trêu chọc tận thế (42)

Chương 257: Trêu chọc tận thế (43)

Chương 258: Trêu chọc tận thế (44)

Chương 259: Trêu chọc tận thế (45)

Chương 260: Trêu chọc tận thế (46)

Chương 261: Trêu chọc tận thế (47)

Chương 262: Trêu chọc tận thế (48)

Chương 263: Trêu chọc tận thế (49)

Chương 264: Trêu chọc tận thế (50)

Chương 265: Trêu chọc tận thế (51)

Chương 266: Trêu chọc tận thế (52)

Chương 267: Trêu chọc tận thế (53)

Chương 268: Trêu chọc tận thế (54)

Chương 269: Trêu chọc tận thế (55)

Chương 270: Trêu chọc tận thế (56)

Chương 271: Trêu chọc tận thế (57)

Chương 272: Trêu chọc tận thế (58)

Chương 273: Trêu chọc tận thế (59)

Chương 274: Trêu chọc tận thế (60)

Chương 275: Trêu chọc tận thế (61)

Chương 276: Trêu chọc tận thế (62)

Chương 277: Trêu chọc tận thế (63)

Chương 278: Trêu chọc tận thế (64)

Chương 279: Trêu chọc tận thế (65)

Chương 280: Trêu chọc tận thế (66)

Chương 281: Trêu chọc tận thế (67)

Chương 282: Trêu chọc tận thế (68)

Chương 283: Trêu chọc tận thế (69)

Chương 284: Trêu chọc tận thế (70)

Chương 285: Trêu chọc tận thế (71)

Chương 286: Trêu chọc tận thế (72)

Chương 287: Trêu chọc tận thế (73)

Chương 288: Trêu chọc tận thế (74)

Chương 289: Trêu chọc tận thế (75)

Chương 290: Trêu chọc tận thế (Xong)

Chương 291: Trêu chọc tận thế (Phiên ngoại)

Chương 292: Thầy giáo không nghe lời (1)

Chương 293: Thầy giáo không nghe lời (2)

Chương 294: Thầy giáo không nghe lời (3)

Chương 295: Thầy giáo không nghe lời (4)

Chương 296: Thầy giáo không nghe lời (5)

Chương 297: Thầy giáo không nghe lời (6)

Chương 298: Thầy giáo không nghe lời (7)

Chương 299: Thầy giáo không nghe lời (8)

Chương 300: Thầy giáo không nghe lời (9)

Chương 301: Thầy giáo không nghe lời (10)

Chương 302: Thầy giáo không nghe lời (11)

Chương 303: Thầy giáo không nghe lời (12)

Chương 304: Thầy giáo không nghe lời (13)

Chương 305: Thầy giáo không nghe lời (14)

Chương 306: Thầy giáo không nghe lời (15)

Chương 307: Thầy giáo không nghe lời (16)

Chương 308: Thầy giáo không nghe lời (17)

Chương 309: Thầy giáo không nghe lời (18)

Chương 310: Thầy giáo không nghe lời (19)

Chương 311: Thầy giáo không nghe lời (20)

Chương 312: Thầy giáo không nghe lời (21)

Chương 313: Thầy giáo không nghe lời (22)

Chương 314: Thầy giáo không nghe lời (23)

Chương 315: Thầy giáo không nghe lời (24)

Chương 316: Thầy giáo không nghe lời (25)

Chương 317: Thầy giáo không nghe lời (26)

Chương 318: Thầy giáo không nghe lời (27)

Chương 319: Thầy giáo không nghe lời (28)

Chương 320: Thầy giáo không nghe lời (29)

Chương 321: Thầy giáo không nghe lời (30)

Chương 322: Thầy giáo không nghe lời (31)

Chương 323: Thầy giáo không nghe lời (32)

Chương 324: Thầy giáo không nghe lời (33)

Chương 325: Thầy giáo không nghe lời (34)

Chương 326: Thầy giáo không nghe lời (35)

Chương 327: Thầy giáo không nghe lời (36)

Chương 328: Thầy giáo không nghe lời (37)

Chương 329: Thầy giáo không nghe lời (38)

Chương 330: Thầy giáo không nghe lời (39)

Chương 331: Thầy giáo không nghe lời (40)

Chương 332: Thầy giáo không nghe lời (41)

Chương 333: Thầy giáo không nghe lời (42)

Chương 334: Thầy giáo không nghe lời (43)

Chương 335: Thầy giáo không nghe lời (44)

Chương 336: Thầy giáo không nghe lời (45)

Chương 337: Thầy giáo không nghe lời (46)

Chương 338: Thầy giáo không nghe lời (47)

Chương 339: Thầy giáo không nghe lời (48)

Chương 340: Thầy giáo không nghe lời (49)

Chương 341: Thầy giáo không nghe lời (50)

Chương 342: Thầy giáo không nghe lời (51)

Chương 343: Thầy giáo không nghe lời (52)

Chương 344: Thầy giáo không nghe lời (Xong)

Chương 345: Thầy giáo không nghe lời (Phiên ngoại 1)

Chương 346: Thầy giáo không nghe lời (Phiên ngoại 2)

Chương 347: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (1)

Chương 348: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (2)

Chương 349: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (3)

Chương 350: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (4)

Chương 351: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (5)

Chương 352: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (6)

Chương 353: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (7)

Chương 354: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (8)

Chương 355: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (9)

Chương 356: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (10)

Chương 357: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (11)

Chương 358: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (12)

Chương 359: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (13)

Chương 360: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (14)

Chương 361: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (15)

Chương 362: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (16)

Chương 363: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (17)

Chương 364: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (18)

Chương 365: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (19)

Chương 366: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (20)

Chương 367: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (21)

Chương 368: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (22)

Chương 369: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (23)

Chương 370: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (24)

Chương 371: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (25)

Chương 372: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (26)

Chương 373: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (27)

Chương 374: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (28)

Chương 375: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (29)

Chương 376: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (30)

Chương 377: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (31)

Chương 378: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (32)

Chương 379: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (33)

Chương 380: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (34)

Chương 381: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (35)

Chương 382: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (36)

Chương 383: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (37)

Chương 384: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (38)

Chương 385: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (39)

Chương 386: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (40)

Chương 387: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (41)

Chương 388: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (42)

Chương 389: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (43)

Chương 390: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (44)

Chương 391: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (45)

Chương 392: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (46)

Chương 393: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (47)

Chương 394: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (48)

Chương 395: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (49)

Chương 396: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (50)

Chương 397: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (51)

Chương 398: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (52)

Chương 399: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (53)

Chương 400: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (54)