Read[EDIT] [LONGFIC - HOZI] TỬ ĐINH HƯƠNG | namyangjubusan96

Read [EDIT] [LONGFIC - HOZI] TỬ ĐINH HƯƠNG - IDNEWS24.com

[EDIT] [LONGFIC - HOZI] TỬ ĐINH HƯƠNG

Authors: namyangjubusan96

Genre: Fanfiction

Update: 29-08-2017

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Author: hoatudang
Editor: Dany
Category: Romance
Rating: [G]
Pairing:
- Bản gốc: Yewook, KyuMin, Eunhae...
- Bản edit: Hozi/SoonHoon (main), SeokSoo, Meanie, CheolHan, VerKwan, JunHao và Dino
Disclaimer: Vâng Hozi thuộc về nhau =)))
WARNING: BẢN EDIT ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI, CẢM ƠN.