Read[EDIT HOÀN] Sau Khi Nuôi Con Trai Tôi Thế Mà Lại Hot | yuukute

Read [EDIT HOÀN] Sau Khi Nuôi Con Trai Tôi Thế Mà Lại Hot - IDNEWS24.com

[EDIT HOÀN] Sau Khi Nuôi Con Trai Tôi Thế Mà Lại Hot

Authors: yuukute

Genre: Novels

Update: 06-04-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Tác giả: Nhạn Cốt
Tác phẩm: Mây nuôi tể sau ta càng đỏ
Tạm dịch: Sau khi nuôi con trai tôi thế mà lại hot
Edit: Nhật Nhật
Raw + QT: Kho tàng đam mỹ fanfic
Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng, Giới giải trí, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Ấm áp, 1x1.
Editor có lời muốn nói: Bản edit chỉ dám đảm bảo độ chính xác 50 - 60%. Hoan nghênh mọi người góp ý, sửa lỗi type, lỗi chính tả... Không yêu hãy nhẹ nhàng bước ra, xin chớ nói lời cay đắng.
Truyện chỉ đăng tại wattpad, nói không với truyenfull, sstruyen...
Note: Không phải sinh tử văn, không phải sinh tử văn, không phải sinh tử văn.

Chapters

Mở đầu

Chương 1. Day 1

Chương 2. Day 2

Chương 3. Day 3

Chương 4. Day 4

Chương 5. Day 5

Chương 6. Day 6

Chương 7. Day 7

Chương 8. Day 8 -1

Chương 8. Day 8 -2

Chương 9. Day 9

Chương 10. Day 10

Chương 11. Day 11

Chương 12. Day 12

Chương 13. Day 13

Chương 14. Day 14

Chương 15. Day 15

Chương 16. Day 16

Chương 17. Day 17

Chương 18. Day 18 (Pic)

Chương 19. Day 19

Chương 20. Day 20

Chương 21. Day 21

Chương 22. Day 22

Chương 23. Day 23

Chương 24. Day 24

Chương 25. Day 25

Chương 26. Day 26

Chương 27. Day 27

Chương 28. Day 28

Chương 29. Day 29

Chương 30. Day 30

Chương 31. Day 31

Chương 32. Day 32

Chương 33. Day 33

Chương 34. Day 34

Chương 35. Day 35

Chương 36. Day 36

Chương 37. Day 37

Chương 38. Day 38 (Pic)

Chương 39. Day 39

Chương 40. Day 40

Chương 41. Day 41

Chương 42. Day 42

Chương 43. Day 43

Chương 44. Day 44

Chương 45. Day 45

Chương 46. Day 46

Chương 47. Day 47

Chương 48. Day 48 (Pic)

Chương 49. Day 49

Chương 50. Day 50

Chương 51. Day 51

Chương 52. Day 52

Chương 53. Day 53

Chương 54. Day 54

Chương 55. Day 55

Chương 56. Day 56

Chương 57. Day 57

Chương 58. Day 58 (Pic)

Chương 59. Day 59

Chương 60. Day 60

Chương 61. Day 61

Chương 62. Day 62

Chương 63. Day 63

Chương 64. Day 64

Chương 65. Day 65

Chương 66. Day 66

Chương 67. Day 67

Chương 68. Day 68 (Pic)

Chương 69. Day 69

Chương 70. Day 70

Chương 71. Day 71

Chương 72. Day 72

Chương 73. Day 73

Chương 74. Day 74

Chương 75. Day 75

Chương 76. Day 76

Chương 77. Day 77

Chương 78. Day 78 (Pic)

Chương 79. Day 79

Chương 80. Day 80

Chương 81. Day 81

Chương 82. Day 82

Chương 83. Day 83

Chương 84. Day 84

Chương 85. Day 85

Chương 86. Day 86

Chương 87. Day 87

Chương 88. Day 88 (Pic)

Chương 89. Day 89

Chương 90. Day 90

Chương 91. Day 91

Chương 92. Day 92

Chương 93. Day 93

Chương 94. Day 94

Chương 95. Ngoại truyện - 1

Chương 96. Ngoại truyện - 2

Chương 97. Ngoại truyện - 3