Read[ EDIT FULL- Trùng Sinh ] Tự Cẩm _ Đông Thiên Đích Liễu Diệp | khuynhvu1892

Read [ EDIT FULL- Trùng Sinh ]  Tự Cẩm _ Đông Thiên Đích Liễu Diệp  - IDNEWS24.com

[ EDIT FULL- Trùng Sinh ] Tự Cẩm _ Đông Thiên Đích Liễu Diệp

Authors: khuynhvu1892

Genre: Historical Fiction

Update: 25-09-2020

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Hán Việt : Tự Cẩm
Tác giả : Đông Thiên Đích Liễu Diệp
Edit : Khuynh Vũ
Thể loại : Trùng sinh , ngôn tình , cổ đại , HE, tình cảm , cung đình hầu tước.
Số chương: 828 + 10 pn
Tình trạng : Đang ra
Nguồn cv: Wiki dịch
Nội dung:
Người người đều nói Tứ cô nương của Khương gia là tiểu mỹ nhân xinh đẹp nhất, đáng tiếc lại bị An Quốc Công phủ hái mất đóa hoa tươi này. Thế mà trước đêm Khương Tự xuất giá, vị hôn phu này lại cùng một nữ nhân khác nhảy hồ tự tử....

Chapters

Chương 1 - 2

Chương 3 - 4

Chương 5 -6

Chương 7- 8

Chương 9 - 10

Chương 11 - 12

Chương 13 - 14

Chương 15 - 16

Chương 17 - 18

Chương 19 - 20

Chương 21 - 22

Chương 23 - 24

Chương 25 - 26

Chương 27 - 28

Chương 29 - 30

Chương 31 - 32

Chương 33 - 34

Chương 35 - 36

Chương 37 - 38

Chương 39 - 40

Chương 41 - 42

Chương 43 - 44

Chương 45 - 46

Chương 47 - 48

Chương 49 - 50

Chương 51 - 52

Chương 53 - 54

Chương 55 - 56

Chương 57 - 58

Chương 59 - 60

Chương 62 - 62

Chương 63 - 64

Chương 65 - 66

Chương 67 - 68

Chương 69 - 70

Chương 71 - 72

Chương 73 - 74

Chương 75 - 76

Chương 77 - 78

Chương 79 - 80

Chương 81 - 90

Chương 91 - 92

Chương 93 - 94

Chương 95 - 96

Chương 97 - 98

Chương 99 - 100

Chương 101 - 102

Chương 103 - 105

Chương 106 - 109

Chương 110 - 111

Chương 112

Chương 113 - 114

Chương 115 - 116

Chương 117 - 118

Chương 119 - 120

Chương 121 - 123

Chương 124 - 125

Chương 126 - 128

Chương 129 - 130

Chương 131 - 133

Chương 134 - 136

Chương 137 - 138

Chương 139 - 140

Chương 141 - 142

Chương 143 - 144

Chương 145 - 146

Chương 147 - 148

Chương 149 - 150

Chương 151 - 152

Chương 153 - 154

Chương 155 - 156

Chương 157 - 158

Chương 159 - 160

Chương 161 - 162

Chương 163 - 164

Chương 165 - 166

Chương 167 - 168

Chương 169 - 170

Chương 171 - 172

Chương 173 - 174

Chương 175- 178

Chương 179 - 180

Chương 181 - 182

Chương 183 - 184

Chương 185 - 186

Chương 187 - 188

Chương 189 - 190

Chương 191 - 194

Chương 195 - 198

Chương 199 - 200

Chương 201 - 204

Chương 205 - 210

Chương 211 - 213

Chương 214 - 215

Chương 216 - 218

Chương 219 - 220

Chương 221 - 222

Chương 223 - 225

Chương 226 - 230

Chương 231 - 233

Chương 234 - 240

Chương 241 - 260

Chương 261 - 263

Chương 264 - 265

Chương 266 - 270

Chương 271 - 290

Chương 291- 295

Chương 296 - 300

Chương 301 - 310

Chương 311 - 320

Chương 321- 325

Chương 326- 328

Chương 329- 335

Chương 336- 340

Chương 341 - 345

Chương 346 - 350

Chương 351 - 355

Chương 356 - 360

Chương 361 - 365

Chương 366 - 370

Chương 371 - 375

Chương 376 - 380

Chương 381 - 385

Chương 386 - 390

Chương 391 - 395

Chương 396 - 400

Chương 401 - 405

Chương 406 - 410

Chương 411 - 415

Chương 415 - 420

Chương 421 - 425

Chương 426 - 430

Chương 431 - 435

Chương 436 - 440

Chương 441 - 445

Chương 446 - 450

Chương 451 - 455

Chương 456 - 460

Chương 460 - 465

Chương 466 - 470

Chương 471 - 475

Chương 476 - 480

Chương 481 - 485

Chương 486 - 490

Chương 491 - 500

Chương 501 - 505

Chương 506 - 510

Chương 511 - 515

Chương 516 - 520

Chương 521 - 525

Chương 526 - 535

Chương 536 - 545

Chương 546 - 550

Chương 551 - 555

Chương 556 - 560

Chương 561 - 565

Chương 566 - 570

Chương 571 - 575

Chương 576 - 580

Chương 581 - 585

Chương 586 - 590

Chương 591 - 595

Chương 596 - 600

Chương 601 - 605

Chương 606 - 610

Chương 611 - 615

Chương 616 - 625

Chương 626 - 630

Chương 631 - 635

Chương 636 - 640

Chương 641 - 645

Chương 646 - 650

Chương 651- 660

Chương 661 - 670

Chương 671 - 675

Chương 676 - 680

Chương 681 - 685

Chương 686 - 690

Chương 691 - 700

Chương 701 - 705

Chương 706 - 715

Chương 716 - 725

Chương 726 - 735

Chương 736 - 740

Chương 741 - 745

Chương 746 - 755

Chương 756 - 765

Chương 766 - 775

Chương 776 - 785

Chương 786 - 795

Chương 796 - 805

Chương 806 - 816

Chương 816 - 828

Phiên Ngoại