Read[ Edit/ Dammei ] Mất Trí Nhớ | DeMinhNhan

Read [ Edit/ Dammei ] Mất Trí Nhớ - IDNEWS24.com

[ Edit/ Dammei ] Mất Trí Nhớ

Authors: DeMinhNhan

Genre: Non-Fiction

Update: 25-02-2020

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Thể loại: Đồng nhân Natra chi Ma đồng giáng thế, ngược, HE.
CP: Thiên đế x Long vương
Edit để lưu trữ kèm gặm cha Thiên đế QQ

Bộ truyện này viết về cặp đôi Long Vương cùng Thiên Đế. Có thể xem đây là đồng văn của phim "Natra chi ma đồng giáng thế". Trong truyện, Long Vương vì cứu con trai của mình mà trộm Long Châu, lại còn định tạo phản, nhưng lại bị Thiên đế giam lại.