Read[Edit] Cường A trang O - Trương Duẫn Trạch (Hoàn) | trucxanh1310

Read [Edit] Cường A trang O - Trương Duẫn Trạch (Hoàn) - IDNEWS24.com

[Edit] Cường A trang O - Trương Duẫn Trạch (Hoàn)

Authors: trucxanh1310

Genre: Short Story

Update: 20-02-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Hán Việt: Cường A trang O
Tác giả: Trương Duẫn Trạch
Editor: Trúc Xanh
Thể loại: ABO, AA, Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại, Phương Tây, HE, Ngọt sủng, Chủ thụ, Đoản văn, Nhẹ nhàng, 1vs1, Ngôi thứ nhất
Nguồn Raw: Wiki dịch
Tình trạng bản gốc: Hoàn
Tình trạng edit: Hoàn
https://qingyufighting.wordpress.com/2020/05/05/edit-cuong-a-trang-o-truong-duan-trach-hoan/