Read[Edit] Con đường thượng vị của thế thân - Lỗ Đản Quán Đầu | miatree0402

Read [Edit] Con đường thượng vị của thế thân - Lỗ Đản Quán Đầu - IDNEWS24.com

[Edit] Con đường thượng vị của thế thân - Lỗ Đản Quán Đầu

Authors: miatree0402

Genre: Novels

Update: 04-05-2019

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Tác giả: Lỗ Đản Quán Đầu
Editor: Mia Tree
Thể loại: đam mỹ, cổ đại, thế thân, cung đình hầu tước, ngược luyến tình thâm, trầm ổn vương gia công x thẳng thắn tiểu quan thụ, 1x1, HE.
Số chương: 54 chương chính văn - 3 phiên ngoại
CP chính: Hà Thanh (thụ) x Quý Thiệu Cảnh (công)
.
Truyện chỉ được post tại 2 nơi duy nhất là wordpress (miatree0402.wordpress.com) và wattpad (@miatree0402) này, ngoài ra những nơi khác đều là repost (đăng lại) không có sự đồng ý của editor.