ReadEdit -Chuyển ver -Lớp Học Ma - Jensoo - Lichaeng | montheboss003

Read Edit -Chuyển ver -Lớp Học Ma - Jensoo - Lichaeng - IDNEWS24.com

Edit -Chuyển ver -Lớp Học Ma - Jensoo - Lichaeng

Authors: montheboss003

Genre: Horror

Update: 28-03-2021

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Đọc đi rồi biết ~~~~~~

Highest rank : #3 horror 7 tháng 3 .

Chapters

Chap 1

Dàn cát xê =]

Chap 2 : Lớp học ma

Chap 3:Khế ước

Chap 4: Thành viên thứ 30

Chap 5: Mới quen mà như thân lâu rồi

Chap 6 : Chuyến đi chơi 《 1 》

Chap 7 : Chuyến đi chơi 《 2 》

Chap 8 : Chuyến đi chơi《 3 》

Chap 9 : Chuyến đi chơi 《 4 》

Chap 10 : Chuyến đi chơi 《 5 》

Chap 11 : Chuyến đi chơi 《 6 》

Chap 12 :《 Chào cờ 》

Chap 13 : Người tiếp theo

Chap 14 : 4 người chết

Chap 15 : Sinh nhật Râu dẹo

Chap 16 : Thầy chủ nhiệm

Chap 17 : Mục tiêu tiếp theo

Chap 18 : Có đồng minh

Chap 19 : Chào mừng đến lớp học ma

chap 20 : Lớp 12-7

Chap 21 : Không ai biết đến 12A-7

Chap 22 : Mục tiêu thứ ba

Chap 23

Chap 24 :Cái chết của Minhi

Chap 25 :《 Next 》

Chap 26: 12A-6

Chap 27: Thi học kì!!!!!!!

Chap 28 : Thi cử...

Chap 29 : Nạn nhân kế tiếp

Chap 30 : Giết hết!!!

Chap 31: Thi nấu ăn

Chap 32 : Điểm thi

Chap 33 : Có người chơi khăm lớp 8

Chap 34 : Trả thù

Chap 35 : Trả thù《TT》

Chap 36 : Rình thầy Kris

Chap 37: 12A-6

Chap 38

Chap 39

Chap 40

Chap 41

Chap 42

Chap 43

Chap 44

Chap 45

Chap 46:Ngoại truyện(1)

Chap 47 : Ngoại truyện (2)

Chap 48: Ngoại truyện (3)

Chap 49 : Ngoại truyện (4)

Chap 50

Chap 51

Chap 52

Chap 53

Chap 54

Chap 55

Chap 56

Chap 57

Chap 58

Chap 59

Chap 60

Chap 61

Chap 62

Chap 63

Chap 64

Chap 65

Chap 66

Chap 67

Chap 68

Chap 69

Chap 70

Chap 71

Chap 72

Chap 73

Chap 74

Chap 75

Chap 76

Chap 77

Chap 78

Chap 79

Chap 80

Chap 81

Chap 82

Chap 83

Chap 84

Chap 85

Chap 86

Chap 87

Chap 88

Chap 89

Chap 90

Chap 91

Chap 92

Chap 93

Chap 94

Chap 95

Chap 96

Chap 97

Chap 98

Chap 99

Chap 100

Chap 101

Chap 102

Note

Chap 103

Chap 104

Chap 105

Chap 106

Chap 107 : END

《 BONUS 》