Read[EDIT- CHUYỂN VER] [JeongMi] "Cô Trịch Ôn Nhu". | secrtdrgnxx

Read [EDIT- CHUYỂN VER] [JeongMi]

[EDIT- CHUYỂN VER] [JeongMi] "Cô Trịch Ôn Nhu".

Authors: secrtdrgnxx

Genre: Fanfiction

Update: 15-09-2021

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

GL, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, thiên tác chi hợp.
Editor: Yu Bi

Myoui Mina là một mỹ nhân nhưng vừa không có tiền lại chẳng có nhân duyên.

Yoo Jeongyeon là tiểu thư khuê các, vừa có quyền lại càng có danh vọng.

Tuy hai người bị so sánh với nhau nhưng Myoui Mina vẫn nói với người ta là:"Nước không không phạm nước giếng"

Ấy vậy mà sau lần gặp gỡ kỳ lạ, tiểu thư khuê các lại hay nhắm vào cô, cả đời dây dưa không dứt.

Này, đã nói đây là tiểu thư khuê các mà?

Người ta có tiền thì người ta thích tùy hứng thôi.