Readedit | Chu Độ | PTSD | soleradioso

Read edit | Chu Độ | PTSD - IDNEWS24.com

edit | Chu Độ | PTSD

Authors: soleradioso

Genre: Fanfiction

Update: 18-08-2020

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Tác giả: 一只傻怂怂
Edit: zhouduthusiast
Nguồn: https://zuibukeshe40656.lofter.com/post/3207717a_1c9f8259a

Fic được edit không có sự cho phép của tác giả, vui lòng KHÔNG mang đi nơi nào khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả hay editor.

5 latest Chapters