Read(DROP) Sứ Mệnh Ở Thế Giới Vampire | yoonsweet93

Read (DROP) Sứ Mệnh Ở Thế Giới Vampire - IDNEWS24.com

(DROP) Sứ Mệnh Ở Thế Giới Vampire

Authors: yoonsweet93

Genre: Adventure

Update: 05-05-2020

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

4 con người ở Thế giới loài người đi lạc đến Thế giới Vampire. Họ tình cờ là những người trong lời tiên tri ngày xưa. Mỗi người đều có sức mạnh và sứ mệnh. Liệu họ có thể làm được?