Read[Drop/Alltake] Lựa Chọn | YamiiuMichi

Read [Drop/Alltake] Lựa Chọn  - IDNEWS24.com

[Drop/Alltake] Lựa Chọn

Authors: YamiiuMichi

Genre: Fanfiction

Update: 28-05-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Đây là Alltake ai không thích có thể không đọc. Đọc rồi mà nói lời chê bai là ỉa chảy cả đời :>

Nhân vật có thể sẽ bị OCC.