Read[ Đồng nhân Tougen Anki ] Blood Diamond | crystal_genius

Read [ Đồng nhân Tougen Anki ] Blood Diamond - IDNEWS24.com

[ Đồng nhân Tougen Anki ] Blood Diamond

Authors: crystal_genius

Genre: Fanfiction

Update: 11-11-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Con cháu của Kishin bình thường đã rất đặc biệt, chúng mạnh đến mức vô cùng nguy hiểm. Nhưng trường hợp con cháu của Kishin bị đột biến hiếm có thì sao?

Chúng sẽ còn mạnh một cách điên rồ đến mức nào? Liệu tỉ lệ xuất hiện loại đột biến là bao nhiêu phần trăm? Chưa từng có số liệu nào ghi lại điều đó.

Nhưng có một điều không thể phủ nhận, chúng vô cùng thông minh và mưu mô, lời nói của chúng có thể công kích người nghe rất khủng khiếp, kể cả có là ai đi nữa.

"Tôi không quan tâm việc nó đi đâu và sống chết ra sao. Miễn đi rồi là tốt."