Read[Đồng nhân Thủ lĩnh thẻ bài]-Xuyên không thành thủ hộ linh cho Yue | LanAnhNguyn524

Read [Đồng nhân Thủ lĩnh thẻ bài]-Xuyên không thành thủ hộ linh cho Yue - IDNEWS24.com

[Đồng nhân Thủ lĩnh thẻ bài]-Xuyên không thành thủ hộ linh cho Yue

Authors: LanAnhNguyn524

Genre: Fanfiction

Update: 17-02-2018

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Anh vì cứu tôi mà tiêu hao ma lực,tôi nhất định sẽ tìm mọi cách cứu lại anh,nhất định sẽ không để thần tượng của tôi tan biến!
Cp:Yuexnữ chính xuyên không(Xue)