Read[ Đồng nhân Mạc Thượng ]- Ảo ảnh | Nim_Surrie

Read [ Đồng nhân Mạc Thượng ]- Ảo ảnh  - IDNEWS24.com

[ Đồng nhân Mạc Thượng ]- Ảo ảnh

Authors: Nim_Surrie

Genre: Fanfiction

Update: 17-06-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Đây là 1 câu chuyện do mình tưởng tượng ra vì mình cực thích couple này nhưng đồng nhân của họ ít quá à, mình không thấy thỏa mãn gì hết nên hôm nay tự mình viết . Hihi ^^
Lần đầu viết, có gì sai sót mong mọi người góp ý. Cảm ơn!!!
Fanfic này đại khái là kể về Mạc Bắc lúc nhỏ đã gặp Thượng Thanh Hoa . Sau đó lại phải chia cắt, Mạc Bắc lúc đó đã không còn nhớ rõ Thanh Hoa nữa. Chỉ nhớ là từng có người đối xử với mình rất tốt, rất dịu dàng.........