Read(Đồng nhân lớp học ám sát) Tử Thần Biết Yêu | ari_nii

Read (Đồng nhân lớp học ám sát) Tử Thần Biết Yêu - IDNEWS24.com

(Đồng nhân lớp học ám sát) Tử Thần Biết Yêu

Authors: ari_nii

Genre: Action

Update: 08-06-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Suzu Kiyoto là một công cụ quan trọng của Chính phủ. Một ngày cô được giao nhiệm vụ phải giết một sinh vật bạch tuột với tư cách là một học sinh lớp 3-E.

Bàn tay nhuốm máu, cả bộ dạng như búp bê gối lãnh đạm chờ được điều khiển.

Cả trái tim đóng băng, thế giới tàn tạ.

Hết thảy mọi thứ, ở lớp 3-E mà được chữa lành.