ReadĐọc Truyện Tuyệt sắc nô bộc [CHANS 🔞🔞] [NC-21] | pupu612

Read Đọc Truyện Tuyệt sắc nô bộc [CHANS 🔞🔞] [NC-21]    - IDNEWS24.com

Đọc Truyện Tuyệt sắc nô bộc [CHANS 🔞🔞] [NC-21]

Authors: pupu612

Genre: Fanfiction

Update: 22-04-2018

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Thể loại: đam mĩ, HE
Prating: ChanSoo
chuyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả mong các bạn đừng mang ra ngoài, mình edit với mục đích thỏa mang tinh thần của fan ngoài ra không có mục đích khác, phi lợi nhuận
Note: chuyện này có H rất nặng nên bạn nào có tâm hồn trong sáng, không thích Boy x Boy,hoặc truyện edit thì xin mời lick back đừng coment nặng nhẹ mình
Cám ơn các bạn!