Read[Đoản Văn][BH][Edit]Bảy Năm Yêu Em - Ngôn Chi Hữu Lý | yoyo_devil

Read [Đoản Văn][BH][Edit]Bảy Năm Yêu Em - Ngôn Chi Hữu Lý - IDNEWS24.com

[Đoản Văn][BH][Edit]Bảy Năm Yêu Em - Ngôn Chi Hữu Lý

Authors: yoyo_devil

Genre: Short Story

Update: 26-01-2021

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

BẢY NĂM YÊU EM - Ngôn Chi Hữu Lý

Tên gốc: Thất niên vị mãn

Tác giả: Ngôn Chi Hữu Lý

Link QT: https://www.wattpad.com/story/126619071-th%E1%BA%A5t-ni%C3%AAn-v%E1%BB%8B-m%C3%A3n-ng%C3%B4n-chi-h%E1%BB%AFu-l%C3%BD

Editor: solitaire.

Nhân vật chính: Dương Phàm, Vu Tiệp| Nhân vật phụ: Tiểu Lộ.