Read[ĐN Vong Tiện - 10] [Edit] Mệnh Trời Khó Vi Phạm | LuuLyNgoc23

Read [ĐN Vong Tiện - 10] [Edit] Mệnh Trời Khó Vi Phạm - IDNEWS24.com

[ĐN Vong Tiện - 10] [Edit] Mệnh Trời Khó Vi Phạm

Authors: LuuLyNgoc23

Genre: Novels

Update: 08-09-2021

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Tác giả: Tuế Lục

QT: Kurokuchiai

Edit: Ngọc Lưu Ly

Giới thiệu

Sống lại một đời Ngụy Vô Tiện muốn cải biến quá khứ bảo vệ những người muốn bảo vệ nhưng chuyện tình cảm của hắn với Lam Trạm thì lâm vào bế tắc, đúng người đúng thời điểm nhưng sai khác một giây lại là một kết quả khác, liệu họ có được bên nhau, có đúng là mệnh trời thì không sửa đổi được không?

Lịnk raw:
https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=8516133#1

Ngày đăng: 12-7-2020