Read[ĐN TR | Tokyo Revengers]_Hệ Thống Đấm Vỡ Cốt Truyện | kasau1530

Read [ĐN TR | Tokyo Revengers]_Hệ Thống Đấm Vỡ Cốt Truyện - IDNEWS24.com

[ĐN TR | Tokyo Revengers]_Hệ Thống Đấm Vỡ Cốt Truyện

Authors: kasau1530

Genre: Novels

Update: 30-11-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

_Tác giả: Saumama

_Tên khác: Lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa.

_Cp: ? (Maybe not)

_Thể loại: Đồng Nhân, Action, Hệ Thống, Reader, Xuyên Không, vv

_Nội dung:

Bạn là nvc, tôi là hệ thống^^

Tôi và bạn sẽ cùng nhau cải tạo thế giới!!!

CẢNH BÁO:

Truyện có yếu tố "ép buộc". Cân nhắc trước khi đọc^^